Ingezonden persbericht

Spelenderwijs rekenwijs op Rekentuin.nl
Innovatief oefen-volgsysteem voor rekenonderwijs traint én toetst

Afgelopen maand is de tienmiljoenste som gemaakt op Rekentuin.nl, een innovatief oefen-volgsysteem voor het onderwijs. Op deze website kunnen kinderen zowel op school als thuis spelenderwijs, op hun eigen niveau, rekensommen oefenen. Tegelijkertijd wordt hun rekenontwikkeling gevolgd en teruggekoppeld naar de leerkracht.

Rekentuin.nl is een webapplicatie van Oefenweb.nl die oefenen en toetsen combineert. Oefenweb.nl maakt gebruik van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van ICT en psychometrie (de wetenschap van het meten van psychologische vermogens) om oefenen en toetsen leuker te maken. De spelletjes in Rekentuin zijn adaptief. Dat wil zeggen dat de moeilijkheid van de sommen wordt aangepast aan de vaardigheid van het kind. Hierdoor is Rekentuin uitdagend voor goede en zwakkere leerlingen. Dat kinderen Rekentuin leuk vinden blijkt uit de gebruikersstatistieken: ruim 35% van de sommen wordt buiten schooltijd gemaakt.

Inzicht in de prestaties van leerlingen
Op www.Rekentuin.nl kunnen kinderen overal en altijd oefenen. Al deze oefengegevens worden vergeleken met andere gebruikers van Rekentuin en gebruikt om leerkrachten inzicht te geven in de prestaties van hun leerlingen. Toetsen is op deze manier niet langer een momentopname, maar een continu proces. Rekentuin sluit hiermee aan bij adviezen van de Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen om meer aandacht te besteden aan het oefenen van basisvaardigheden en het systematisch toetsen hiervan.

Rekentuin is ontwikkeld door de programmagroep Psychologische Methodenleer van prof. dr. Han van der Maas aan de Universiteit van Amsterdam. De webapplicatie is vorig jaar door Oefenweb.nl op de markt gebracht voor zowel scholen als ouders. Met Rekentuin wordt een brug geslagen tussen onderwijs en onderzoek. Inmiddels zijn er tien miljoen sommen gemaakt, waardoor een schat aan informatie over de rekenontwikkeling van kinderen is verzameld. Uit de data blijkt onder andere dat de onderzoekers met Rekentuin een accurate schatting kunnen maken van de rekenvaardigheid van kinderen. Rekentuin.nl is als onderzoeksproject gestart in Amsterdam, maar wordt nu door het hele land en ook in België gebruikt. Binnenkort verschijnt zelfs een Engelstalige versie.

Over Oefenweb.nl
Oefenweb.nl B.V. is een spin-off bedrijf van de UvA Holding B.V. en de programmagroep Psychologische Methodenleer van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de UvA.

Om een idee te krijgen van de werking van de Rekentuin is het mogelijk om een demonstratieaccount aan te maken op www.Rekentuin.nl.

---Ingezonden persbericht