Gemeente Rotterdam
2010 | 57

15 maart 2010

Visie Voetbal Vitaal afgerond

Drie nieuwe voetbalvelden voor amateurvoetbal Rotterdam

Met de realisatie van nog drie nieuwe voetbalvelden van kunstgras, rondt Rotterdam na drie jaar het project Visie Voetbal Vitaal af. De voetbalvelden worden aangelegd voor de amateur voetbalverenigingen Xerxes/DZB, Blijdorp en A.G.E./Zestienhoven. Binnen het project Visie Voetbal Vitaal zijn de afgelopen drie jaar in Rotterdam in totaal 24 kunstgrasvelden en twee nieuwe clubgebouwen gerealiseerd.

Wethouder Lamers: "het zijn niet de makkelijkste tijden om nieuwe sportvelden voor clubs te realiseren. Ik ben blij dat we binnen het college ruimte hebben gevonden om deze laatste drie velden te gaan aanleggen. Dat vormt een goede afsluiting van een periode waarin de dienst Sport en Recreatie van de gemeente samen met de KNVB en stichting Rotterdam Sportsupport op vele manieren steun hebben geboden aan voetbalverenigingen in de stad. Daarbij zijn er verschillende fusies en andere vormen van samenwerking tot stand gekomen, die geleid hebben tot sterkere en vitale voetbalverenigingen."

Naast de realisatie van de drie kunstgras voetbalvelden heeft de gemeente op sportpark Zestienhoven afspraken gemaakt met de clubs over de noodzakelijke aanleg van een zesde veld. Het is binnen het project niet mogelijk gebleken om alle investeringen die gepland stonden te realiseren en om alle beoogde locaties in te leveren. In het gebied Wielewaal is nog onvoldoende zicht op ontwikkelingen en voetbalvereniging Leonidas blijft voorlopig nog op haar locatie aan het Erasmuspad. De velden en clubgebouwen kunnen daardoor niet binnen de projectperiode gerealiseerd worden. Tenslotte zijn nog geen definitieve besluiten genomen over sportcluster Varkenoord. Deze besluitvorming is mede afhankelijk van de ontwikkelingen binnen het project Stadionpark.

Visie Voetbal Vitaal

Het project Visie Voetbal Vitaal is in 2005 ontwikkeld, omdat er een tekort was aan trainingsvelden terwijl er tegelijkertijd een overschot was aan wedstrijdvelden. Daarnaast is het project ingegeven door een zoektocht naar geschikte woningbouwlocaties. Deze drie elementen moesten op elkaar worden afgestemd. In 2007 is het project van start gegaan. Eén van de speerpunten van de Visie Voetbal Vitaal was de aanleg van kunstgrasvelden. De Visie Voetbal Vitaal zette daarbij ook middelen in om verenigingen te ondersteunen, zodat ze hun financiële verplichtingen na kunnen komen, een volwaardige jeugdafdeling kennen en dat het wedstrijdverloop op orde is. Een andere maatregel was het creëren van samenwerkingsverbanden en het laten fuseren van zieltogende verenigingen.