Groen!

Lakse uitvoering wapenwet maakt controle op wapens zo goed als onmogelijk

Senator Geert Lambert(Groen!) reageert sceptisch op het voornemen van minister Turtelboom om de illegale handel in vuurwapens strenger aan te pakken: âDeze regering is onaanvaardbaar laks als het om vuurwapens gaat. Een hele reeks aan voornemens en beloftes bleef tot nu toe zonder gevolg. Turtelboom slaagt er al niet in de legale vuurwapens in kaart te laten brengen, laat staan dat dit met de illegale wapens wel zou lukken.â

Senator Geert Lambert(Groen!) reageert sceptisch op het voornemen van minister Turtelboom om de illegale handel in vuurwapens strenger aan te pakken: "Deze regering is onaanvaardbaar laks als het om vuurwapens gaat. Een hele reeks aan voornemens en beloftes bleef tot nu toe zonder gevolg. Turtelboom slaagt er al niet in de legale vuurwapens in kaart te laten brengen, laat staan dat dit met de illegale wapens wel zou lukken."

Dat de man die afgelopen weekend in Bilzen twee mensen doodde niet als wapenbezitter bekend stond bij de politie, hoewel hij eind de jaren '90 al eens op een agent schoot, hoeft niet te verbazen. De database van wapenbezitters van de federale politie is immers een puinhoop. Dat is al bekend sinds het Comité P in 2005 een vernietigend rapport schreef over het Centraal Wapenregister (CWR). Sinds die tijd beloven de opeenvolgende VLD-ministers van Binnenlandse Zaken beterschap. Ondanks veel aandringen in het parlement is er vandaag echter nog steeds geen werkend wapenregister. De kans dat de politie de Bilzenaar terugvindt in het CWR is dus zo goed als onbestaand.

Deze regering slaagde er zelfs in om de wapenwet, die na de moorden van Hans Van Themse in Antwerpen gevoelig verstrengd werd, opnieuw te versoepelen, zodat een vuurwapen van een overleden wapenbezitter nu als een gewoon erfstuk behandeld wordt, en niet langer als een wapen.

Verder bestaat er onenigheid tussen de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken over heel wat onderwerpen die te maken hebben met de uitvoering van de wapenwet, zoals de precieze taakomschrijving van de lokale politiezones met betrekking tot het controleren van wapenbezitters. Daardoor is er nog steeds geen omzendbrief die deze taken vastlegt, en kunnen politiezones zelf beslissen of ze wapenbezitters al of niet controleren.

Als Turtelboom de wapenhandel in België beter wil controleren, zal ze om te beginnen de verantwoordelijkheid moeten nemen om na te gaan wat er gebeurt met het stijgend aantal ingevoerde handvuurwapens. De invoervergunningen zijn een bevoegdheid van het Vlaamse Gewest, en de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken menen dat dit volstaat om hen te ontslaan van de verantwoordelijkheid om na te gaan wat er vervolgens met die wapens gebeurt. Ze verwijzen steevast naar de Vlaamse minister van Economie, die in het Vlaams parlement dan weer verklaart dat de wapenwet een federale bevoegdheid is.

Niemand kan dus zeggen of de toevloed aan handvuurwapens op de Belgische legale of zwarte markt terechtkomt, opnieuw uitgevoerd wordt, bestemd is voor politiediensten of opgeslagen wordt als stock voor wapenhandelaars.

"Zo wordt de strijd tegen de illegale wapenhandel natuurlijk dweilen met de kraan open", vindt Lambert. "Tot in Italië staat België bekend als een land waar je makkelijk een wapen op de kop kunt tikken. Als ik daar in het parlement vragen over stel, doen de bevoegde ministers alsof hun neus bloedt. Daags na een dodelijk schietincident opnieuw met beloftes komen, is dus nogal goedkoop. Ik zal de komende maanden en jaren in het parlement dan ook nagaan hoeveel er van die beloftes in huis komt."

Contact: Geert Lambert