VRIS-certificaat voor veilige scholen
|     |                |datum  |15 maart 2010         |
|     |                |nummer |                |

In Rijswijk ontvingen de scholen voor Voortgezet Onderwijs als eerste in Nederland het VRIS-certificaat. VRIS staat voor 'Veilig Rond en In School'; een stappenplan waarmee scholen op eenvoudige wijze gestructureerd kunnen werken aan veiligheid.
Burgemeester Ineke van der Wel reikte de certificaten maandagmiddag uit aan vertegenwoordigers van de Atlas Onderwijsgroep en aan het Stanislascollege. "De VRIS-aanpak is een Rijswijks initiatief dat verder is ontwikkeld in samenwerking met de gemeenten Amsterdam en Gouda en met ArboNed KeurCompany. Bij de ontwikkeling is gebruik gemaakt van de ervaringen van VO scholen.", aldus burgemeester Van der Wel.
Met het uitreiken van de eerste VRIS-certificaten is het moment aangebroken om de aanpak onder te brengen bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid(CCV). Het CCV ontwikkelt de aanpak door, is landelijk aanspreekpunt en maakt het instrument breed beschikbaar.

VRIS geeft inzicht in de veiligheidsvraagstukken en helpt scholen op een gestructureerde manier aan veiligheid te werken. Burgemeester Van der Wel: "Meer regie op veiligheid in en rondom onderwijsinstellingen, dat is het doel van de nieuwe aanpak". Het is een procesinstrument om te komen tot een goede samenwerking tussen diverse partners om de schoolveiligheid te verbeteren. VRIS is bedoeld voor leerlingen, personeel, ouders en bezoekers. Diverse externe partijen, van gemeente, politie tot jeugdzorg, kunnen partners zijn in de aanpak. De samenwerking wordt aan de hand van heldere eisen en afspraken vastgelegd. Zo weet iedereen wie waarvoor verantwoordelijk is en wie wat doet om de veiligheid in en rond de school te verbeteren. Of dat ook daadwerkelijk gebeurt, wordt vervolgens door een onafhankelijke partij getoetst. Bij een positief resultaat krijgt de school een VRIS-certificaat voor de periode van drie jaar.

Handboek
VRIS wordt ontwikkeld in de traditie van het Keurmerk Veilig Ondernemen, dat landelijk al veel wordt ingezet om bedrijven, winkelcentra en bedrijventerreinen veiliger te maken. Bij scholen wordt er gekeken naar zaken als verlichting op het schoolplein tot aan de manier waarop leerlingen worden betrokken in de verbetering van de veiligheid. Samen met het CCV is een handboek opgesteld waarin een leidraad staat die scholen op weg helpt om de status van de veiligheid in kaart te brengen.

In Rijswijk zijn de twee VO-scholen met in totaal vijf vestigingen door het Kiwa getoetst. Kiwa is een kwaliteitszorgbedrijf dat gespecialiseerd is in certificeringsactiviteiten.

In Rijswijk voldoen de volgende scholen aan de VRIS-eisen:

. Van Vredenburch College (Atlas Onderwijsgroep);
. Rijswijks Lyceum (Atlas Onderwijsgroep);
. Stanislascollege H. Roland Holstlaan;
. Stanislascollege Burgemeester Elsenlaan;
. Stanislascollege Generaal Vetterstraat.

Binnenkort worden ook VRIS-certificaten uitgereikt aan vijf scholen in de gemeente Gouda.

Voor nadere informatie(uitsluitend voor de redactie): bel met de perstelefoon van de gemeente Rijswijk 06 - 238 989 06.
-----------------------
Persbericht

---- --

VRIS = veilig rond en in school | |
|De aanpak Veilig Rond en In School (VRIS) is een stappenplan  |
|waarmee scholen op eenvoudige wijze gestructureerd kunnen werken|
|aan veiligheid. De samenwerking met derden, zoals gemeente en  |
|politie, is hierin een belangrijke factor. Als de school dat  |
|wenst, kan zij een certificaat VRIS aanvragen. De aanpak Veilig |
|Rond en In School is ontwikkeld op initiatief van de gemeenten |
|Amsterdam, Gouda en Rijswijk en Arboned. Bij de ontwikkeling is |
|gebruik gemaakt van de ervaringen van VO scholen.        |

gestandaardiseerd proces en samenwerking
De aanpak VRIS geeft inzicht in de actuele veiligheidssituatie en -vraagstukken op een school. Het biedt scholen handvatten om op een gestructureerde manier aan veiligheid te werken. Ook maakt VRIS duidelijk hoe de veiligheid in en rond school kan worden verbeterd, versterkt en bestendigd en wie waarvoor verantwoordelijk is. Samenwerking met bijvoorbeeld gemeente, politie, openbaar vervoer en andere scholen is hierin cruciaal.

verhogen veiligheid
Het doel van de aanpak Veilig Rond en In School is om in samenwerking met diverse partijen te komen tot een veiliger school en schoolomgeving. Waarbij zowel de feitelijke veiligheid als het veiligheidsgevoel verbeteren.

de veiligheidscyclus
De kern van VRIS is een gestandaardiseerde veiligheidscyclus. De veiligheidscyclus bestaat uit een aantal stappen:
. Afspraken maken over samenwerking
. Analyseren van de veiligheidssituatie
. Opstellen van een actieplan
. Uitvoeren van de maatregelen
. Evaluatie

CERTIFICAAT
Na het doorlopen van deze stappen controleert kan de school een onafhankelijke organisatie vragen of de school voldoet aan de gestelde eisen voor de samenwerking en of er sprake is van een structureel veiligheidsbeleid. Een positieve uitslag wordt beloond met een VRIS-certificaat.

laagdrempelig, effectief en efficient
Centraal in VRIS staan:
. Adequate en efficiënte simpele maatregelen.
. Nadruk ligt op preventie: veiligheid begint bij
Voorkomen.
. Integrale aanpak: op basis van samenwerking en
gelijkwaardigheid worden maatregelen
geselecteerd en uitgevoerd.
. Continuïteit van de aanpak: de kwaliteit van de
veiligheid wordt structureel op een hoog niveau gehouden.

VRIS is een zichzelf versterkend instrument, waar partijen zelf bepalen wat de veiligheidsproblemen zijn en hoe zij die gaan aanpakken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@hetccv.nl

Januari 2010

---- --

Gemeente Rijswijk
Communicatie

Stadhuis, Bogaardplein 15
Postbus 5305, 2280 HH RIJSWIJK
Telefoon (070) 326 18 90 | 18 89
Fax (070) 326 12 10
stadhuis@rijswijk.nl
www.rijswijk.nl