Genomineerden Diversiteitprijs Nederlandse politie 2010 bekend

23/03/2010 14:43

Politieacademie

Secretaris Generaal mevrouw R. van Erp van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties reikt

25 maart a.s. in Hotel Theater Figi in Zeist de Diversiteitprijs Nederlandse politie 2010, uit aan het korps dat het beste diversiteitbeleid voert. Het Landelijk ExpertiseCentrum Diversiteit (LECD) heeft voor het vijfde jaar de namen bekend gemaakt van de genomineerde korpsen voor de Diversiteitprijs Nederlandse politie 2010: Hollands Midden, Gelderland-Zuid, Kennemerland, Friesland en Twente. Ook wordt tijdens dit congres de onderscheiding uitgereikt voor het beste diversiteitproject en beste vakman/-vrouw multicultureel vakmanschap 2010. Het thema van de dag is 'Gelijkwaardigheid in diversiteit'.

De genomineerden zijn de korpsen die het best scoren aan de hand van het door hen ingevulde Referentiekader Diversiteit. Ook dit jaar werd het referentiekader (een vragenlijst gericht op diversiteituitdagingen) door alle korpsen ingevuld. Hier zijn uiteindelijk vijf korpsen uit genomineerd. Zij worden getoetst op basis van: hun antwoorden in Referentiekader Diversiteit II , de toegezonden beleidsdocumenten op het gebied van diversiteit en een bezoek van het auditteam aan het korps. Op basis van deze gegevens beslist de adviescommissie onder leiding van mevrouw Nurten Albayrak, directeur COA, aan welk korps de Secretaris Generaal mevrouw R. van Erp de Diversiteitprijs Nederlandse politie 2010 ontvangt.

Workshops

Het belang van deze diversiteitdag is in toenemende mate het van elkaar leren bij het ontwikkelen van diversiteit en multicultureel vakmanschap. De ochtend zal dan ook in het teken staan van een aantal workshops. Zo zullen onder andere de beste projecten uit de korpsen worden gepresenteerd. Een van deze projecten zal dan ook worden onderscheiden als beste project en ontvangt daarbij een stimulatie bijdrage om dit project in te voeren in de overige korpsen.

Bij dit persbericht is een bijlage zichtbaar op www.perssupport.nl

http://www.politieacademie.nl