Provincie Noord-Brabant

|Aankondiging               
|Datum     |
|24 maart 2010 |
|Nummer    |
|60      |
Inspraak over Structuurvisie Ruimtelijke Ordening van start Keuzes ruimtegebruik Brabant tot 2025

Met een serie informatiebijeenkomsten gaat deze week de inspraak over de provinciale Structuurvisie Ruimtelijke Ordening van start. Daarin wordt de ruimtelijke ontwikkeling van Brabant tot 2025 geschetst. "Waar huizen en waar bos, waar boerderijen en waar bedrijventerreinen?", somt gedeputeerde Ruud van Heugten op.

"Er wordt in Brabant van allerlei kanten een beroep gedaan op de ruimte", zegt Van Heugten, "een veel groter beroep dan we aan ruimte beschikbaar hebben. We moeten dus kiezen: waar willen we wonen en waar werken, hoe garanderen we de bereikbaarheid en waar krijgt de natuur de ruimte?" In de Structuurvisie komen de keuzes te staan, de regels worden vastgelegd in een Verordening Ruimte, waarover de inspraak later dit jaar begint. In de Structuurvisie staat ook wat de provincie vindt van belangrijke ruimtelijke ontwikkelingen zoals de wegen rond Eindhoven-Helmond en in het Groene Woud. Daar let de provincie speciaal op de ruimtelijke kwaliteit en doet ze mee in de uitvoering.

Informatiebijeenkomsten Ter ondersteuning van de inspraak wordt de ontwerp-Structuurvisie RO toegelicht in een viertal regionale informatiebijeenkomsten. Deze bijeenkomsten worden gehouden op onderstaande data: . donderdag 25 maart, Aristo Eindhoven, Vestdijk 30, Eindhoven. . woensdag 31 maart, Koning Willem ll Stadion, Goirleseweg 34, Tilburg. . donderdag 1 april, Apollo Hotel Breda City Center, Stationsplein 14, Breda. Bezoekers zijn welkom vanaf 19.00 uur. Het programma start om 19.30 uur en duurt tot circa 21.30 uur.

Inspraak Insprekers kunnen reageren op de ontwerp-Structuurvisie van 22 maart tot 10 mei 2010. Op www.brabant.nl/structuurvisie zijn alle relevante documenten over de structuurvisie vinden.