Van Spaendonck Groep en Panteia gaan nauwe samenwerking aan

25/03/2010 09:31

Panteia B.V.

Panteia en de Van Spaendonck Groep zijn een strategische samenwerking aangegaan. Deze samenwerking werd woensdag 24 maart bekrachtigd in een overeenkomst ondertekend door bestuurders van beide ondernemingen. De samenwerking moet leiden tot synergie en nieuwe proposities voor klanten.

Panteia en Van Spaendonck sluiten naadloos op elkaar aan. Panteia is marktleider op het gebied van beleids- en marktonderzoek. Van Spaendonck is actief op het gebied van advies, implementatie en ondersteuning. De doelgroepen van beide organisaties kennen een grote mate van overlap. Bovendien houden beide organisaties zich bezig met (sociaal)economische en maatschappelijke thema's.

De samenwerking biedt de mogelijkheid om meerwaarde voor klanten te creëren door het gecombineerd aanbieden van onderzoek, beleidsontwikkeling en -implementatie, evaluatie en benchmarking/monitoring voor overheid, maatschappelijk middenveld en bedrijfsleven. Tevens kunnen innovatieve dienstverleningsconcepten ontwikkeld worden. Voor beide bureaus moet de samenwerking leiden tot betere proposities voor klanten, en tot meer groei en rendement.

De alliantie heeft de ambitie om met onderzoek en advies bij te dragen aan een doelmatige, efficiënte en open overheid die in staat is eigentijdse verbindingen aan te gaan met de samenleving. De samenwerking kan op termijn verder geïntensiveerd worden, waarbij onder meer kan worden gedacht aan het samengaan van de twee stichtingen die de aandelen van beide organisaties in bezit hebben.

Tilburg - Zoetermeer, 24 maart 2010

Profiel Panteia

Panteia is een groep van ondernemingen die full service bieden in beleidsonderzoek, beleidsadvisering en marktonderzoek. De bureaus van Panteia bestaan uit specialisten die ieder een specifiek aspect van onderzoek en advisering voor hun rekening nemen.

Panteia is een holding van drie beleidsonderzoeksbureaus, twee marktonderzoeksbureau en een bureau voor beleidsadvisering. Alle bureaus zijn kennispartner van rijksoverheid, provincies en gemeenten, de Europese Unie, nationale en internationale beleidsinstanties, branche- en koepelorganisaties en het bedrijfsleven.

Bij de werkmaatschappijen van Panteia werken meer dan 350 hoogopgeleide professionals uit alle relevante vakdisciplines. De specialisten van Panteia hebben kennis van branches en sectoren en van belangrijke maatschappelijke thema's als innovatie, marktwerking, administratieve lasten, ruimtelijke ordening, arbeidsmarkt, sociale zekerheid, zorg en welzijn, transport en logistiek en vraagstukken op het gebied van strategie en implementatie.

Panteia, gevestigd in Zoetermeer, realiseert een geconsolideerde omzet van 35 miljoen euro. De aandelen van Panteia zijn in handen van de Stichting Panteia.

Profiel Van Spaendonck Groep

Van Spaendonck helpt bedrijven en organisaties excelleren. De diensten van de Van Spaendonck ondernemingen richten zich op het adviseren en ondersteunen van cliënten uit het bedrijfsleven, de publieke sector, not-for-profit en brancheorganisaties.

De Van Spaendonck organisatie wordt gevormd door een compacte holding met een aantal zelfstandig opererende ondernemingen actief met advies en ondersteuning op het gebied van branchemanagement, branche advies, management consultancy, interim-management, communicatiemanagement, public affairs en management services.

Van Spaendonck realiseert met meer dan 200 gedreven professionals een geconsolideerde omzet van ongeveer 26 miljoen euro. Van Spaendonck werkt vanuit meerdere vestigingen voor opdrachtgevers in heel Nederland. Kantoren zijn gevestigd in Den Haag, Tilburg en Waardenburg. De aandelen van de Van Spaendonck Groep zijn in handen van de Stichting Bureau Mr. Dr. B.J.M. van Spaendonck.

Bij dit persbericht is een bijlage zichtbaar op www.perssupport.nl