Gemeente Geertruidenberg


Beeldende Kunstadviescommissie

Door het vertrek van één van de leden van de Beeldende Kunstadviescommissie is een vacature ontstaan. De gemeente Geertruidenberg is op zoek naar een geïnteresseerde die zitting wil nemen in deze commissie. De commissie zorgt voor het uitbrengen van adviezen over kunst aan het college van B&W en het begeleiden van de uitvoering van de besluiten van B&W.

De gemeente zoekt iemand met affiniteit voor (beeldende) kunst en stedenbouwkundig inzicht die deze taak op zich wil nemen. Kennis van materialen is hierbij een pre. Leden van de Beeldende Kunstadviescommissie ontvangen een gemeentelijke vergoeding voor het aantal bijgewoonde vergaderingen. Heeft u interesse, neem dan voor 18 april contact op met Marjolijn van Oosterhout,
m.vanoosterhout@geertruidenberg.nl of 0162 - 579 583.