Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Continuïteitsplanning grieppandemie Voorbereiding rijksoverheid

Een grieppandemie is niet alleen een medisch, maar ook een maatschappelijk probleem met een enorme impact. Het is daarom belangrijk dat zowel het bedrijfsleven als de overheid maatregelen nemen om de continuïteit van de bedrijfsvoering te garanderen en grootschalige uitval van personeel het hoofd te bieden.

Alle vitale organisaties hebben in 2009 een continuïteitsplan grieppandemie opgesteld. Ook de rijksoverheid is aan de slag gegaan. In de zomer van 2009 hadden alle dertien kerndepartementen hun continuïteitsplan gereed, eind 2009 was dit het geval bij de kritieke uitvoeringsorganisaties. Onder coördinatie van de Inspectie OOV hebben de departementale auditdiensten in het najaar van 2009 een quick scan op de plannen uitgevoerd en hierover gerapporteerd aan de eigen departementsleiding. De Inspectie OOV heeft vervolgens op basis van de bevindingen van de auditdiensten een totaalrapportage opgesteld voor de minister van BZK.

In dit Inspectiebericht wordt voor u aan de hand van een aantal interviews uiteengezet hoe de continuïteitsplanning bij de rijksoverheid vorm heeft gekregen. Tevens bevat het inspectiebericht een instrument voor het uitvoeren van een zelftoets (pag 9 t/m 16) op uw continuïteitsplan. Dit instrument is een gecomprimeerde en op onderdelen aangepaste versie van de vragenlijst die de auditdiensten en Inspectie OOV hebben gebruikt bij de quick scan op de departementale continuïteitsplannen.

Bestanden Zie het origineel

* Inspectiebericht Continuïteitsplanning grieppandemie, inclusief instrument voor ZELFTOETS.pdf (660 Kb)| Pdf-icoon Pdf-bestand Zie het origineel