Waterschap Dommel

toegankelijk

Onderhoudspaden vaak slecht toegankelijk

Waterschap De Dommel zorgt voor schoon, voldoende en veilig water binnen midden- en oost- Brabant. Waterwerkers voeren dagelijks onderhoud uit aan watergangen. Om dit werk uit te voeren maken zij gebruik van aanwezige onderhoudspaden. Het komt steeds vaker voor dat afrastering, van bijvoorbeeld schapengaas, op of direct langs het onderhoudspad geplaatst wordt. Maar ook ploeg- en dwarsvoren op of direct naast het pad zorgen voor problemen. Het uitvoeren van onderhoud is hierdoor steeds moeilijker, omslachtiger en dus duurder. Het levert soms gevaarlijke situaties op.

Onderhoudspad

Langs de watergangen van Waterschap De Dommel ligt vaak een schouwpad, oftewel onderhoudspad. Deze strook, van 1.50 of 4.00 meter breed, is in eigendom van het waterschap. Medewerkers van het waterschap gebruiken dit pad voor het uitvoeren van onderhoud aan de watergangen. Hierbij kun je denken aan het maaien en uitdiepen van de watergang. Dit is noodzakelijk voor een goede doorstroom van het water.

Overlast

Het komt steeds vaker voor dat een afrastering op een deel van het onderhoudspad wordt geplaatst. Maar ook tijdens ploegwerkzaamheden van landbouwgronden komt het nogal eens voor dat het pad wordt aangetast. Het gevolg is dat de waterschapsmedewerkers met machines de onderhoudspaden slecht kunnen bereiken en dus ook moeilijker het onderhoud kunnen uitvoeren. Het gevolg hiervan kan zijn dat watergangen dichtslibben, met alle gevolgen van dien: vissterfte, water- en stankoverlast. Daarnaast kan de veiligheid van de uitvoerende mensen in gevaar komen.

Ploegvoren

Waterschap De Dommel roept dan ook iedereen op om, waar een 1,50 meter breed onderhoudspad ligt, de afrastering op minimaal 2,00 meter uit de insteek van de watergang te houden en om ploegvoor met eigen grond te egaliseren en aan te drukken. Wij kunnen dan op een goede manier onderhoud blijven uitvoeren.

Extra toezicht

In de Keur staat beschreven dat schouwpaden niet aangetast en in gebruik genomen mogen worden. De komende tijd zal het waterschap extra toezicht houden op deze voorschriften. Waterschap De Dommel zal waar nodig handhavend optreden.