Gemeente Hoogeveen

Extra geld nodig door vorstschade

Het budget voor het regulier wegenonderhoud wordt met 340.000 euro overschreden. Dat is het gevolg van schade door de extreem lange vorstperiode. Met name de oudere fietspaden zijn de dupe geworden van het winterweer in combinatie met de natte periode die daaraan vooraf ging. Het herstelwerk is voor de zomer klaar.

De wegen die op de lijst van investeringsonderhoud staan, hebben ook een extra klap van deze winter gekregen. Hierdoor is de kwaliteit sneller achteruit gegaan dan was voorzien. De extra benodigde 340.000 euro wordt verrekend met de jaarrekening 2010. Het budget voor regulier wegenonderhoud is jaarlijks 1,4 miljoen euro.

Het tweede probleem binnen het onderhoud is het grote aantal schade aan trottoirs en langsparkeervakken. Dit is tijdens een inspectie in het najaar geconstateerd. De schade is veroorzaakt door wortelopdruk, die weer het gevolg is van twee opeenvolgende warme en droge zomers. Het tekort op de exploitatie is 275 duizend euro. Het gaat om een incidenteel probleem. Geprobeerd wordt het tekort weg te werken in de exploitatie 2011-2012.

Klik hier voor de complete B&W-besluitenlijst van 23 maart

Zie het origineel