Gemeente Ermelo


Wijkplatforms gaan nog even door

De wijkplatforms West, Oost, Speuld en Horst en Telgt blijven nog uw aanspreekpunt voor zaken die spelen in uw wijk. Zij doen dit totdat de gemeenteraad de beleidsnotitie "Samen leven in Ermelo; een wijkgerichte aanpak" heeft vastgesteld. Vanaf dat moment is er meer duidelijkheid over de nieuwe opzet van een wijkgerichte aanpak voor Ermelo.

De gemeente is bezig om een aantal zaken die van belang zijn voor deze notitie, af te ronden. Een voorbeeld daarvan zijn de gesprekken met Buurtbrug Nederland en met een aantal wijkbewoners uit de wijken West, Oost en Noord over een nieuwe opzet om wijkbewoners actief te betrekken bij ontwikkelingen in hun wijk. De gemeente verwerkt de resultaten van deze gesprekken in de beleidsnotitie "Samen leven in Ermelo; een wijkgerichte aanpak". Totdat deze notitie is vastgesteld door de gemeenteraad blijft een aantal wijkplatforms nog actief en beschikbaar als aanspreekpunt voor wijkbewoners. De gemeenteraad hoopt eind april de notitie Samen leven in wijken en buurten; een wijkgerichte aanpak vast te kunnen stellen.
De wijkplatforms West, Oost, Speuld en Horst en Telgt blijven zich voor hun wijk inzetten zoals u van hen gewend bent. Wijkplatform Noord handelt een aantal lopende zaken nog af, maar functioneert voor overige zaken niet meer als wijkplatform.