Politie Kennemerland

Aanhouding voor onherroepelijk vonnis

Velsen-Noord, 25-03-2010

Toenpolitiemensen woensdag 24 maart op de Wijkerstraatwegeen 23-jarige Beverwijker controleerde, bleekdat de man stond gesignaleerd.De Beverwijker hadvanwege eerder gepleegde strafbare feitennog een onherroepelijk vonnis open staan van ruim 8.000,-.Dat houdt in dat het bedrag dient te worden betaald en dat er geen beroepsmogelijkheid meer open staat.Hijisdoor de politie meegenomen en ingesloten op het politiebureau.