NEN


Herziening normenreeks ISO 9117 voor drogen verf

donderdag 25 maart 2010, 12:56

In 2009 en begin 2010 is de herziene normenreeks NEN-EN-ISO 9117 gepubliceerd. De norm is uitgebreid naar drie delen. De uitbreiding met de delen 4 en 5 is reeds gepland.

De herziene reeks NEN-ISO 9117, Verven en vernissen - Beproevingsmethoden voor drogen is omlangs gepubliceerd..Hiermee worden ISO 9117, ISO 4622 en ISO 1517 vervangen. De norm bestaat nu uit drie delen:

* Deel 1: Bepaling van het stadium van doorgedroogd zijn en de doordroogtijd;

* Deel 2: Drukbeproeving voor de bepaling van de stapelbaarheid;
* Deel 3: Bepaling van het stadium 'stofdroog' gebruikmakend van de Ballotiniproef.

De reeks wordt binnenkort met twee delen uitgebreid:
* Deel 4: Proef met een mechanische opnemer;
* Deel 5: Aangepaste Bandow-Wolff proef.

Belang van drogingtesten
In het verleden bestonden er diverse losse normen voor de bepaling van verschillende stadia in de drogingcyclus van een coating. Om meer eenduidigheid te scheppen is besloten deze normen binnen één reeks onder te brengen. Daarmee is ook duidelijker aan te geven welk aspect van droging bepaald wordt. Deel 1 behandelt een methode voor de bepaling van de doordroogtijd van een verflaag (enkele laag of meerlaags). Hiermee is ISO 9117:1992 komen te vervallen. In deel 2 staat een beproevingsmethode om te bepalen wanneer een verflaag/verfsysteem droog genoeg is om beschadiging te kunnen weerstaan. Hierbij worden twee geverfde oppervlakten onder druk op elkaar geplaatst, waarbij het stapelen van onlangs geverfde producten nagebootst wordt. Dit deel vervangt ISO 4622:1992. Deel 3 tot slot, behandelt een methode ter bepaling van de eigenschappen van oppervlaktedroging van een verfcoating. Deze methode is bedoeld voor droging aan de lucht of door chemische reactie van de componenten en expliciet niet voor het gebruik van droogovens. Dit deel vervangt ISO 1517:1973.

Bestellingen en informatie
Voor bestellingen en informatie: NEN-Klantenservice, telefoon (015) 2 690 391, e-mail: bestel@nen.nl of via de website: www.nen.nl. Voor informatie over deelname aan het normalisatieproces voor verfen en coatings: ing. Isabel Polderdijk (015) 2690 442 of per e-mail via chemistry@nen.nl.
zie ook de volgende gerelateerde onderwerpen:
NEN-EN-ISO 9117-1:2009 en (Norm) NEN-EN-ISO 9117-2:2010 en (Norm) NEN-EN-ISO 9117-3:2010 en (Norm)