Ingezonden persbericht


Presentatie archieven Luns, Beyen en Buitenlandse Zaken

Het Nationaal Archief presenteert op donderdag 25 maart de archieven van Joseph Luns, Willem Beyen en de Buitenlandse Zaken archieven uit de periode van 1965 tot 1974. Centraal staat Joseph Luns, niet alleen de langstzittende, maar waarschijnlijk ook de meest markante minister van Buitenlandse Zaken die Nederland heeft gekend. De archieven zijn sinds kort grotendeels openbaar voor het publiek. Onder meer oud-premier Piet de Jong zal tijdens de presentatie in het Internationaal Perscentrum Nieuwspoort ingaan op de roerige internationale tijd van Luns.

Joseph Luns heeft als geen ander zijn stempel gedrukt op het buitenlands beleid van Nederland. Negentien jaar lang was hij minister van Buitenlandse Zaken, de eerste vier jaar deelde Luns deze post met Willem Beyen. Over die duopost zei Luns in internationale contacten steevast dat er twee ministers nodig waren omdat Nederland als klein land zoveel buitenland had. Daar zat wel een kern van waarheid in. Het ministerschap van Luns viel in een veelbewogen tijdvak. Grote spanningen tussen Nederland en Indonesië over Nieuw-Guinea, de moeizame voortgang van de Europese eenwording en belangrijke verwikkelingen in een wereldwijde Koude Oorlog; de dossiers kwamen allemaal voorbij op Luns' bureau.

De rol van Beyen en in het bijzonder die van Luns tijdens deze internationale periode van onrust wordt toegelicht door oud-premier Piet de Jong en oud-minister van Ontwikkelingssamenwerking Berend Jan Udink. De Jong was destijds als minister-president eindverantwoordelijk voor de politieke besluiten van Luns en Beyen. Udink was na Beyen de tweede minister die samen met Luns de scepter zwaaide op Buitenlandse Zaken.

Daarnaast zal biograaf Albert Kersten zijn publicatie Luns, Een politieke biografie, waarin hij de politicus en mens Luns portretteert, toelichten. Nog voordat de Luns-archieven bij het Nationaal Archief beschikbaar kwamen, heeft Kersten van de familie zelf al toegang tot de stukken gekregen, zodat zijn biografie tegelijkertijd met de archiefinventaris gepresenteerd kan worden.