Ingezonden persbericht


Persbericht

Dé tomeloze lusthof, hét fabuleuze paradijs, dé gedroomde teugelloze speeltuin

Pleasure Ground, dé gedroomde teugelloze speeltuin voor 17 lokale, nationale en internationale kunstenaars, in Lokaal 01_Breda. Deze kunstenaars krijgen de absolute, volledige en onvoorwaardelijke vrijheid aangeboden om dit bijzondere tentoonstellingsproject naar hun hand te zetten. Hierdoor ontstaat er een geheel ongewone manier van representeren zonder een vooropgestelde gedachtegoed, thematiek of tentoonstellingsplan. Op 25 maart om 20.00 uur vindt de tweede presentatie plaats. Hiervoor hebben enkele kunstenaars hun vrijheid/ruimte reeds opgeëist met onvermijdelijke consequenties voor de andere kunstwerken.

Het tentoonstellingsproject Pleasure Ground is een viertal keren wisselend tentoonstellingsproject rondom ENGAGEMENT: het engagement van de kunstenaar, het engagement van Lokaal 01 en meer specifiek het engagement tot elkaar. De vrijheid die Pleasure Ground aan de kunstenaars biedt roept verschillende reacties op. Sommigen tasten voorzichtig af, enkelen zijn enigszins verward en voor weer anderen is het een Pleasure Ground waar zij al zo lang naar zochten. Het project biedt de bezoeker van deze tentoonstelling de mogelijkheid om de verandering in de presentaties te volgen. Zij krijgen meerdere werken van één kunstenaar te zien en raken op een 'ongelijksoortige' wijze bekend met het oeuvre van de kunstenaar. Daarnaast varieert het kunstwerk in een wisselende opstelling. De openingen vinden plaats op 25 februari, 25 maart, 22 april en 20 mei 2010.

Niet alleen de kunstenaars ervaren de vrijheid als soms grensverleggend of bevreemdend, ook voor Lokaal 01 geldt dat door deze vrijheid een andere werkwijze wordt vereist. De rol die Lokaal 01 zich aanmeet is verschillend dan voorheen. De kunstenaar werd weliswaar altijd al centraal gesteld bij Lokaal 01, maar het verschil met dit project is dat deze keer de relaties tot in de uitersten beproefd en onderzocht worden. Eventuele vrees voor misbruik van deze generositeit was tot op heden ongegrond.

Naast de tentoonstelling, in beeldende vorm, wordt er op een tweede en gelijkwaardig niveau een theoretisch kader geconstrueerd door filosoof en schrijver Christophe Van Eecke. Het eerste essay, 'Better living Through Art', zal op 25 maart gepresenteerd worden. Dit essay heeft een zeer algemene benadering en stelt de vraag of kunstenaars een zekere morele verantwoordelijkheid hebben in de gemeenschap. Het stelt de relatie tussen kunstenaar en maatschappij in vraag. Om dat te doen zoekt het in eerste instantie aansluiting bij een bekende recente controverse, de zogenaamde culture wars die sinds eind jaren 1980 de Amerikaanse culturele wereld teisteren. De vier essays zullen uiteindelijk in boekvorm gepubliceerd worden. De drie volgende titels zullen zijn: 'Artworld Inc.', 'Dedicated Followers Of Passion' en 'Engaging The World'.

Lokaal 01 heeft twee locaties, één in Antwerpen en één in Breda, waar zij kunstenaars de mogelijkheid biedt zich te presenteren. Lokaal 01_Breda is een plek waar vernieuwende tentoonstellingsconcepten worden uitgedacht en uitgewerkt. Daarbij ligt de nadruk op onderzoek en experiment. Lokaal_01 Antwerpen biedt werkperiodes van vier weken aan nationale en internationale kunstenaars met een (voornamelijk) jong oeuvre. Meer informatie vindt u op www.lokaal01.nl


---

Noot aan de redactie (