Gemeente Achtkarspelen


PERSBERICHT2010/YG29
Buitenpost, 25 maart 2010

Geslaagde Boomfeestdag in Twijzelerheide

Woensdag 24 maart vond de boomfeestdag in Achtkarspelen plaats. Kinderen van CBS De Reinboge en OBS it Twaspan in Twijzelerheide staken de handen uit de mouwen om de Wetterroas in Twijzelerheide van bomen te voorzien. Dit sloot mooi aan bij het thema van de Nationale boomfeestdag "Bomen maken je Buurt". De boomfeestdag in Achtkarspelen werd gecoördineerd door NME-Achtkarspelen.

De kinderen werden geholpen door wethouder Pieter van der Veen. Hij plantte de eerste boom. Daarna konden de kinderen zelf aan de slag met hulp van medewerkers van de gemeente. Onder toeziend oog van ouders en buurtbewoners werden verschillende elzen en esdoorns geplant. Voorafgaand aan de dag hadden de kinderen een bomenles gehad in de klas. Zij konden hun pas verworven deskundigheid op het gebied van bomen dus gelijk gebruiken! De kinderen kregen een "bomenpaspoort" waarin ze de kenmerken van hun boom konden noteren. Bovendien ontvingen ze allemaal een rugzakje met aandenken aan de boomfeestdag. De kinderen kunnen dan ook terugzien op een geslaagde dag.

Sinds 1957 wordt in Nederland jaarlijks een Nationale Boomfeestdag gevierd. De Stichting Nationale Boomfeestdag heeft als doelstelling kinderen kennis, inzicht en begrip voor bomen en de functie van bomen voor de samenleving bij te brengen. De Stichting streeft ernaar dat zij dit vervolgens overbrengen op hun ouders cq. opvoeders én dat ze zich ook daadwerkelijk gaan inzetten voor behoud en bescherming van bomen en natuur.