Gemeente Zoetermeer

Gemeente pakt overlast winkelwagentjes aan

De gemeentelijke wijkpost in Meerzicht plaatst verbodsborden tegen het meenemen van winkelwagens. Deze borden staan bij alle in- en uitgangen van het parkeerterrein rondom het winkelcentrum Meerzicht. Het streven is dat er een einde komt aan de overlast door rondslingerende winkelwagentjes die de wijk vervuilen.

Daarnaast is het zo dat het oneigenlijk gebruik van de wagentjes een flinke kostenpost oplevert voor de ondernemers van C1000 en Albert Heijn. De winkeliers nemen al maatregelen om de wagentjes uit de wijk te verwijderen. De wijkpost gaat met de winkeliers in gesprek om deze maatregelen te intensiveren en de wagentjes ook van de nabij gelegen parkeerterreinen te verwijderen.

Bekeuring
Team Handhaving van de gemeente treedt tot 29 maart waarschuwend op, wanneer een bewoner een winkelwagentje van het parkeerterrein meeneemt. Daarna wordt er gehandhaafd en bekeurd volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Gezamenlijk overleg
In alle Zoetermeerse winkelcentra vindt er overleg plaats tussen de gemeente, politie, brandweer, vastgoedeigenaren en winkeliers. In dit overleg is ook de overlast van winkelwagentjes besproken. Dit leidde tot de plaatsing van de verbodsborden rond het winkelcentrum in Meerzicht.

Meer informatie is verkrijgbaar via wijkpost Meerzicht, op werkdagen tussen 08.30 en 16.00 uur, telefoon 079-346 9003 en via de website www.zoetermeer.nl/meerzicht.