Stimuleringsfonds voor de Pers

Krantenautomaat BV - Onderzoek exploitatie krantenautomaten Datum besluit: 19-03-2010

Het bestuur van het Stimuleringsfonds voor de Pers heeft besloten een subsidie van ten hoogste EUR 36.500,- beschikbaar te stellen aan Krantenautomaat BV voor het uitvoeren van een onderzoek dat moet uitwijzen of de exploitatie van een geavanceerde krantenautomaat kan leiden tot een versteviging van de positie van dagbladen in het mainstream losse verkoopkanaal.

Het bestuur heeft besloten de aanvraag toe te wijzen op grond van artikel 8.15 van de Mediawet. Dit artikel biedt de mogelijkheid onderzoek ten behoeve van de persbedrijfstak als geheel te ondersteunen. In het onderzoek wordt een krantenautomaat op diverse (openbare) plekken in Nederland geplaatst die vanaf 's ochtends vroeg de mogelijkheid bieden tot het kopen van een krant. Voor het project hebben zich al vijf uitgevers aangemeld. Met de uitvoering van dit haalbaarheidsonderzoek kan de persbedrijfstak inzicht krijgen in de mogelijkheid of de afname in het aantal abonnementen te compenseren is met een toename in de losse verkoop waardoor de exploitatiepositie van krantenuitgeverijen verstevigd kan worden. Daarmee zal het onderzoek de persbedrijfstak ten goede komen en past het ook binnen de doelstellingen van het Stimuleringsfonds voor de Pers.