Academisch Medisch Centrum Universiteit van Amsterdam


1/4

Promotie 'The role of Thrombin-activatable fibrinolysis inhibitor in diabetes mellitus'
Chantal Verkleij: 'The role of Thrombin-activatable fibrinolysis inhibitor in diabetes mellitus'. Promotor is prof.dr. J.C.M. Meijers, hoogleraar Experimentele Vasculaire Geneeskunde.


Diabetes mellitus (suikerziekte) is wereldwijd een van de belangrijkste doodsoorzaken en gaat gepaard met ernstige complicaties waaronder hart- en vaatziekten en wondgenezingsproblemen. Een verstoorde balans tussen het vormen en oplossen van bloedstolsels is een risicofactor voor deze complicaties. Verkleij bestudeerde de rol van Thrombin-activatable fibrinolysis inhibitor - een eiwit dat bloedstolsels beschermt tegen een vroegtijdige afbraak - in het ontstaan van hart- en vaatziekten en tijdens de wondgenezing. Hierdoor zijn het mechanisme van de bloedstolling, het oplossen van een bloedstolsel in patiënten met type 2 diabetes en de bijbehorende complicaties beter in kaart gebracht.
Tijd: 14.00 uur