Gemeente Lingewaard


Openstelling Fort Pannerden op zondag 4 april

Zondag 4 april 2010 opent Fort Pannerden van 12.00 uur tot 17.00 uur haar deuren voor bezoekers. Op die dag kunt u onder begeleiding van de vrijwilligers van de Vereniging Vrienden van Fort Pannerden het fort bezoeken en met eigen ogen het resultaat van de 1^e fase van de restauratie bekijken. De kosten voor een rondleiding bedragen 2,50. Er is om veiligheidsredenen geen mogelijkheid het fort op eigen gelegenheid te verkennen.

Op 21 januari 2010 is door gedeputeerde Van de Kolk op feestelijke wijze de 1^e fase van de restauratie van Fort Pannerden afgesloten. In de 1^e fase van de restauratie is vooral de buitenkant van het fort gerestaureerd en zo veel als mogelijk waterdicht gemaakt. In het fort zijn deuren en trappen geplaatst zoals ze ook vroeger in het fort aanwezig zijn geweest.

Binnenkort start de 2^e fase van de restauratie, in deze fase wordt het fort geschikt gemaakt voor toekomstig gebruik. De werkzaamheden in deze 2^e fase bestaan uit het aanbrengen van elektrische installaties, sanitaire voorzieningen, maatregelen ten aanzien van (brand)veiligheid en de cascoafwerking van ruimtes. Ook worden diverse wandschilderingen in het fort gerestaureerd.

In overleg met de aannemer wordt de mogelijkheid onderzocht om ook in de periode mei tot en met augustus het fort gedurende één zondag in de maand open te stellen voor bezoekers.

Fort Pannerden wordt in ieder geval tijdens de fortenmaand in september gedurende een aantal weekeinden opengesteld voor bezoekers. Belangrijk aandachtspunt voor de openstelling van Fort Pannerden is de veiligheid van de bezoekers.

Via persberichten en de website van de gemeente wordt u op de hoogte gehouden van de openstelling van het fort in de periode mei tot en met augustus 2010 en over de openstelling in de fortenmaand in september 2010.