NPS/VARA/VPRO

VPRO/ VARA/ NPS | BUITENHOF | 2 april 2010
De groeistuipen bij brein en puber
Uitzending: zondag 4 april 2010, 12.30, Nederland 2 Hoe moet het verder met de jongens in Nederland. Ze blijven vaker zitten dan meisjes, halen lagere cijfers en gaan vaker zonder diploma van school. In Buitenhof een special over de gevolgen van recent hersenonderzoek op de opvoeding en onderwijs aan pubers en adolescenten. Met Jelle Jolles, hoogleraar Hersenen, gedrag en educatie aan de VU in Amsterdam, Bas Levering, lector Algemene Pedagogiek aan Fontys Hogescholen in Tilburg, en Gerda Croiset, Opleidingsdirecteur Geneeskunde aan de VU in Amsterdam.


Aanstaande zondag om 12.30 uur op Nederland 2. Herhaling: maandag 10.25 uur op Nederland 2. Presentatie: Clairy Polak
Column: Syp Wynia
Eindredactie: Corinne Hegeman

Deze zondag schrijft Syp Wynia de column voor Buitenhof.