IKON

P E R S B E R I C H T

Debat ven twee zoekende dominees op IKON-radio, Paaszondag in De Andere Wereld

De atheïstische predikant Klaas Hendrikse: God bestaat niet, maar gebeurt! versus
IKON-pastor Bram Grandia: God gebeurt, omdat hij steeds weer opstaat!

Hendrikse versus Grandia

Er is al ontzettend veel met en over de 'atheïstische' dominee Klaas Hendrikse gediscussieerd. Daarbij ging het, met name de laatste tijd, meestal over de kwestie, of Hendrikse met zijn beeld van 'een God die niet bestaat' zijn beroep als predikant nog wel kan uitoefenen en vooral of hij dat mag van zijn werkgever, de Protestantse Kerk. In het IKON-radioprogramma De Andere Wereld gaat IKON-pastor en theoloog Bram Grandia met Klaas Hendrikse in debat over de inhoudelijke kant van diens denkbeelden en de consequenties ervan. In het tweegesprek van een uur komen diverse kwesties aan de orde die tot nu toe onbesproken zijn gebleven. Het gesprek is te beluisteren op Paasochtend, zondag 4 april, van 7.00 tot 8.00 uur op Radio 1.

Eén van de thema's die in het gesprek aan de orde zal komen is Grandia's constatering dat Hendrikse met een beeldenstorm bezig is, maar daarbij eerdere pogingen daartoe buiten beschouwing laat. Grandia: "Zo'n beeldenstorm vind ik op zich leuk en boeiend. Maar ik vind het kwalijk dat Hendrikse heen racet over al die mensen die in het verleden op een serieuze manier geprobeerd hebben om God opnieuw ter sprake te brengen. Als hij ze al noemt, doet hij dat onzorgvuldig en citeert hij hen onvolledig. Ik vind dat hij zichzelf veel te sterk opwerpt als iemand die het allemaal wel eens even zal uitleggen. Dan word je inderdaad een eenzame vechter. Terwijl hem talloze mensen zijn voorgegaan die hier ook al over hebben nagedacht. Wat hij beweert is in feite niets nieuws. Ik ben benieuwd hoe hij dat ziet".

Een ander gesprekspunt is het gebrek aan engagement dat volgens Grandia het gevolg is van de denkbeelden van Hendrikse. "Ik vind dat Hendrikse met zijn boek de vrijblijvendheid enorm in de hand werkt. De kerk is een aardige supermarkt die pakketjes verkoopt waarmee je je eigen godsbeeld kunt samenstellen. Dat past natuurlijk uitstekend bij de tijdsgeest. Zo'n godsbeeld is het toppunt van individualisme. Maar als het om echte vragen gaat, kom je er geen stap verder mee. We worden op die manier een wellness-kerk waarin je je eigen gang kunt gaan, maar waarvan de uitgangspunten volstrekt onhelder zijn geworden. Ik zou aan Hendrikse willen vragen wat zijn antwoord is op het opkomend populisme en het feit, dat er groepen worden bedreigd in deze samenleving. Is hij vanuit zijn geloofsconcept in staat om kritisch te zijn en weerwoord te geven?"

De Andere Wereld, zondag 4 april, 7.00 tot 8.00 uur, Radio 1. www.deanderewereld.nl