Gemeente Utrechtse Heuvelrug


Burgernet nu ook in de gemeente Utrechtse Heuvelrug

Burgernet Meldkamer
Horen, zien, bellen! Deze week wordt bij alle huishoudens in onze gemeente een brief en folder over Burgernet bezorgd. Doet u ook mee?

Wat is Burgernet
Burgernet is een samenwerking tussen inwoners, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Hierbij gebruiken zij een telefonisch netwerk van inwoners en (medewerkers van) bedrijven. De centralist van de politiemeldkamer start, na een melding van bijvoorbeeld een inbraak of een vermist kind, een Burgernetactie. Burgernetdeelnemers krijgen direct een ingesproken bericht of een sms via hun (mobiele) telefoon met het verzoek uit te kijken naar een duidelijk omschreven persoon of voertuig. Ziet of hoort een deelnemer iets, dan geeft hij of zij dit direct door via 0800 0011 (gratis nummer) dat uitkomt bij de politiemeldkamer. Agenten die op dat moment met het incident bezig zijn, kunnen dan nog gerichter hun actie vervolgen.

Burgernet als burgerparticpatie
Burgernet is een vorm van burgerparticipatie die goed past in de uitvoering van het veiligheidsbeleid van gemeenten. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de veiligheid, de politie voert daarbinnen taken uit als opsporing en handhaving. Veel inwoners blijken graag een steentje bij te willen en kunnen dragen aan de veiligheid en leefbaarheid van hun eigen wijk. Met de informatie vanuit Burgernet (naar wie is de politie op zoek?) kunnen alerte inwoners een directe bijdrage leveren. Zij fungeren als vele extra ogen en oren op straat. Gemiddeld melden zich ruim 5% van de aangeschreven inwoners zich hiervoor aan. Dankzij hun inzet zijn diverse verdachten op heterdaad door de politie aangehouden, vermiste personen opgespoord en is nuttige informatie verstrekt aan de politie. Deelnemers krijgen na afloop van de Burgernetactie bericht wat het resultaat is geweest.

Burgernet in het land
Burgernet is in 2003 begonnen als proef in de gemeente Nieuwegein. Van november 2008 tot en met mei 2009 heeft Burgernet vervolgens als proef gedraaid in negen gemeenten - verspreid over vijf politieregio's - Gouda, Delft, Ede, Leeuwarden en Dantumadiel, Breukelen, Maarssen, De Ronde Venen en Nieuwegein. Begin dit jaar zijn ook Barneveld, Nijkerk, Renkum, Scherpenzeel en Wageningen met Burgernet gestart. Tot nu toe hebben zich rond de 30.000 inwoners van deze gemeenten aangemeld als Burgernetdeelnemers. Dit jaar en volgend jaar zal Burgernet worden ingevoerd bij alle regionale politiekorpsen en in minstens 50 gemeenten. Daarvoor is 4 miljoen euro beschikbaar. Na 2011 kunnen meer gemeenten zich aansluiten, aangezien de technische voorzieningen in de meldkamers van de politie dan al aanwezig zijn.

U kunt zich vanaf 4 april rechtstreeks aanmelden op www.burgernet.nl. Na aanmelding wordt u ook uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst.

Horen Zien Bellen