Senternovem

09-04-2010 |

Definitieve correcties subsidie SDE over 2009 bekend

De definitieve correctiebedragen worden na afloop van ieder kalenderjaar vastgesteld. Dit is van belang voor alle aanvragers die subsidie hebben gekregen en in 2009 energie hebben geproduceerd.

De jaarlijks vast te stellen correctiebedragen zijn van belang voor de berekening van de jaarlijkse subsidietarieven voor de verschillende categorieën productie-installaties.

Meer informatie
Voor vragen kunt u terecht bij de SDE helpdesk. De helpdesk is op werkdagen geopend van 8.30 tot 12.00 uur.

SDE helpdesk
Postbus 10073
8000 GB Zwolle

Tel. (088) 602 34 50
Fax (088) 602 02 25

E-mail sde@agentschapnl.nl

Downloads

MR definitieve correctiebedragen 2009 Wijzigingsdatum |

09-04-2010