Gemeente Breda

Geen verkeerslichten meer bij voetgangersoversteekplaats Zwijnsbergenstraat

Deze week is besloten dat de verkeerslichten op de Zwijnsbergenstraat bij winkelcentrum De Burcht definitief niet meer teruggezet worden.

In verband met de herinrichting van deze straat zijn de verkeerslichten eerder weggehaald. De verkeersregelinstallatie was aan het eind van zijn levensduur. Een besluit over al dan niet vervangen was daarom noodzakelijk.

Verkeerswethouder Wilbert Willems: âDe rijstroken van de Zwijnsbergenstraat zijn inmiddels versmald waardoor een brede middenberm is ontstaan. Oversteken kan daardoor eenvoudig in twee etappes.
Door deze nieuwe inrichting kan men veilig oversteken en is de verkeerssituatie voor alle weggebruikers duidelijk. Verkeerslichten zijn daardoor overbodig.â

De verkeerslichten zijn vorig jaar aan het einde van de zomervakantie bij wijze van proef op âgeel knipperenâ gezet. Tijdens deze proef zijn de oversteekplaatsen op de Zwijnsbergenstraat regelmatig geobserveerd. Bij het oversteken is onder andere gelet op de veiligheid voor voetgangers en op het gedrag van automobilisten. De observaties hebben op allerlei tijdstippen van de dag en op verschillende dagen van de week plaatsgevonden. Na een gewenningsperiode van enkele dagen zijn geen bijzonderheden meer waargenomen.

Verkeerslichten staan over het algemeen op plaatsen waar veel voetgangers oversteken of waar sprake is van een onveilige situatie. Uit tellingen blijkt dat er op de Zwijnsbergenstraat bij winkelcentrum De Burcht te weinig mensen oversteken om verkeerslichten te rechtvaardigen. Ook is een groot aantal voetgangers geteld dat het rode licht negeert. Dat is vanuit verkeersveiligheid ook een belangrijke reden om hier geen verkeerslichten meer terug te zetten.

De wijkraad IJpelaar/Overakker kan zich vinden in de motivatie voor verwijdering van de verkeerlichten op de Zwijnsbergenstraat. Ze heeft overigens wel signalen uit de wijk ontvangen, dat een deel van de bewoners verkeerslichten veiliger vindt voor het oversteken van hun kinderen.

Breda, 9 april 2010