Waterschap Zuiderzeeland


twee prijswinnaars

Zuiderzeeland Award 2010 kent twee prijswinnaars

De Zuiderzeeland Award kent dit jaar twee prijswinnaars. De prijzen werden uitgereikt door Commissaris van de Koningin Leen Verbeek tijdens het symposium `Voorbij de vanzelfsprekendheid'. De deskundige jury koos voor de plannen van Saxion Hogeschool Deventer en dat van een team van Hogeschool Rotterdam. De geldprijs moeten de twee teams delen, de Award is uitgereikt aan het team van Hogeschool Rotterdam. De jury vond hun plan net even innovatiever en uitgebreider uitgewerkt.

De opdracht luidde dit jaar: `Richt Flevoland opnieuw in, rekeninghoudend met de kennis van nu'. Aan de opdracht hebben teams gewerkt van Hogeschool Rotterdam, Saxion Hogeschool Deventer en Van Hall Larenstein.

Innovatieve plannen

Algenparken, multifunctionele dijken, een drijvend Almere en een innovatieve infrastructuur vormen de basis voor het plan van Saxion Hogeschool Deventer. Daar tegenover stond het plan van Hogeschool Rotterdam wat met een duurzaamheid en groen Flevoland, een `omgekeerde sluis', een andere ligging van de steden en de aanleg helofytenfilters in het gebied, net even innovatiever werd bevonden.

Zuiderzeeland Award

Waterschap Zuiderzeeland heeft de Zuiderzeeland Award voor het eerst uitgereikt in 2006. De Award is onderdeel van het uitgebreide jongerenbeleid dat het waterschap voert. Naast de waterlessen voor het basisonderwijs en het jongerenpanel voor het middelbaar onderwijs, richt de Zuiderzeeland Award zich op het hoger en universitair onderwijs. De Award wordt jaarlijks uitgereikt.

De prijswinnaars van de Zuiderzeeland Award 2010

De Zuiderzeeland Award 2010 werd uitgereikt door Leen Verbeek tijdens het Jubileumsymposium van Waterschap Zuiderzeeland.

Het plan van Hogeschool Rotterdam

Het plan van Saxion Hogeschool Deventer

© Waterschap Zuiderzeeland
|||||||||||||||||| |||||||||||||||||| |||||||||||||||||| |||||||||||||||||| |||||||||||||||||| ||||||||||||||||||