VU medisch centrum

Portret Cees Hertogh: `De zorg voor een goed einde is onze collectieve verantwoordelijkheid'

8 april 2010

Op 31 maart 2010 sprak Cees Hertogh, hoogleraar ethiek van de zorg voor kwetsbare ouderen, zijn oratie uit. Daarin pleit hij voor een positieve benadering van de laatste levensfase, waarin zingeving en verbondenheid in relaties in de zorg voor ouderen centraal staan.

Cees Hertogh (1957) groeide op in Bergen op Zoom en studeerde geneeskunde en filosofie aan de VU. Foto: Mark van den Brink Ethiek "Ik heb altijd affiniteit gehad met levensbeschouwelijke en filosofische vragen. Naast mijn studie geneeskunde ben ik daarom filosofie en ethiek gaan studeren en vervolgens in 1986 gepromoveerd. Hoewel ik nog geen arts was, stelde ik al op mijn 24e voor een collegezaal vol geneeskundestudenten ethische dilemma's aan de orde. Ethiek heeft, behalve een theoretische, vooral ook een praktische kant. Voor de legitimiteit van het vak is het dan ook uiterst belangrijk om vanuit de praktijk te praten. Omdat ik bovendien het contact met patiënten miste, heb ik daarom al snel mijn studie geneeskunde afgemaakt. Naast mijn leerstoel werk ik tegenwoordig nog steeds als specialist ouderengeneeskunde in mijn verpleeghuis in Naarden. Dat is een prachtige combinatie."

Vierde leeftijd
"De geneeskunde focust sterk op vitale ouderen, maar ouderen zijn geen homogene groep. Na de vitale fase volgt nog een fase, waarin mensen in toenemende mate afhankelijk worden van de zorg van anderen. De gezondheidszorg heeft de neiging zich van deze ouderengroep af te keren, hoewel ze medeverantwoordelijk is voor het feit dat mensen in dit stadium belanden. Als je het belangrijk vindt om mensen lang in leven te houden, dan moet je ook de kwaliteit van dat bestaan tot je zorg nemen. Dat is onze collectieve verantwoordelijkheid."

Autonomie
"Er is veel kritiek op verpleeghuizen, maar dat is deels kritiek op onszelf. We schrikken van de levens die daar nog verzorgd worden. De zorg is zondermeer karig bedeeld, maar dat is vooral een gevolg van de keuzes die wij als maatschappij maken. Mensen zien zichzelf graag als zelfbeschikkende individuen. Ze willen de regie in handen houden, maar vergeten daarbij dat we altijd op de schouders van anderen staan. De maakbaarheid van het leven is heel betrekkelijk."

Waardigheid
"In die laatste levensfase worden we allemáál zorgbehoeftig, maar dat doet niets af aan de waardigheid van ouderen. Waardigheid is een moeilijk begrip, dat we vooral moeten zoeken in termen van zingeving en verbondenheid in relaties met andere mensen. Als hulpverlener heb je de opdracht om de ander waardig te laten zijn. Dat betekent dat ik als arts goede zorg moet verlenen en voor decorum moet zorgen."

Humor
"In de laatste levensfase is het gelukkig niet alleen maar somberheid en lijden. In tegenstelling tot de algemene verwachting zijn mensen in dat stadium van hun leven op een verrassende manier vervuld van wijsheid, levenskunst en humor."

Fotobijschrift: Cees Hertogh (1957) groeide op in Bergen op Zoom en studeerde geneeskunde en filosofie aan de VU. Hij promoveerde in de medische filosofie en was van 1983-1991 als universitair docent verbonden aan de afdeling filosofie en medische ethiek (tegenwoordig metamedica). Sinds 1991 werkt hij als onderzoeker bij de afdeling verpleeghuisgeneeskunde. Daarnaast is hij als specialist ouderengeneeskunde verbonden aan verpleeghuis Naarderheem in Naarden. Op 1 oktober 2009 werd Cees Hertogh benoemd tot hoogleraar.

Ursula Wopereis
bron: Tracer