ChristenUnie


ChristenUnie bezorgd over inperking kerkdienst Leger des Heils

ChristenUnie bezorgd over inperking kerkdienst Leger des Heils

vrijdag 09 april 2010 18:18 De ChristenUnie is bezorgd over de tussenuitspraak van de Raad van State die bepaalt dat het Leger des Heils in zijn kerkgebouw in Zutphen niet onbeperkt muziek en diensten met versterkers mag houden. Op straffe van een dwangsom lijkt het kerkgenootschap gedwongen haar wijze van zingen en musiceren aan te passen. De uitspraak volgt op het jarenlang klagen van buren. Tweede Kamerlid Esmé Wiegman: ,,Vervelend dat het tot een zaak heeft moeten komen. Ik schrik ervan dat kerkgang in de wijk onmogelijk lijkt te worden. In de uitspraak wordt opvallend onderscheid gemaakt tussen versterkte en niet-versterkte apparatuur. Terwijl een niet-versterkte brassband in de kerk mijns inziens ook een groot volume produceert."

De Kamerleden Wiegman en Anker willen van de ministers van VROM en BZK weten of dit onderscheid wettelijk ook zo beoogd is en hoe kerken de ruimte behouden hun erediensten uitbundig vorm te geven. Zij zullen hierover schriftelijke vragen stellen.