Ten Cate NV

Vaststelling dividend TenCate over 2009

08 april 2010

In de algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Ten Cate nv op donderdag 8 april 2010 is het dividend over het boekjaar 2009 vastgesteld op EUR 0,60 (2008: EUR 0,85) per gewoon aandeel van EUR 2,50 nominaal.

Het dividend wordt naar keuze van aandeelhouders geheel in contanten beschikbaar gesteld dan wel in gewone aandelen ten laste van de agioreserve. De waarde van het stockdividend zal de waarde van het contante dividend met 0 tot 3% overtreffen.

Notering ex-dividend zal plaatsvinden op maandag 12 april 2010. De record date voor het dividend is vastgesteld op woensdag 14 april 2010 na beurs. Aandeelhouders wordt tot 15:00 uur CET op maandag 3 mei 2010 de gelegenheid geboden hun keuze met betrekking tot het keuzedividend kenbaar te maken. Zo spoedig mogelijk daarna wordt de omwisselverhouding van het keuzedividend bekendgemaakt. Het dividend wordt vanaf donderdag 6 mei 2010 betaalbaar gesteld.

Koninklijke Ten Cate nv
Almelo, donderdag 8 april 2010