Green Energy 4 Seaons : resultaten 2009 beduidend beter dan verwachtingen

09/04/2010 10:54

Green Energy 4 Seasons

Resultaten 2009 beduidend beter dan verwachtingen

* Sterke vermogensstijging voor huidige bedrijfsactiviteiten

* Groei ondersteund door de algemene resultaten

* Toekomstperspectieven bevestigd

(Tekst met tabel als bijlage)De Raad van Bestuur, verenigd op 07/04/2010 onder het voorzitterschap van de Heer Patrick Maniquet, heeft de rekeningen van Green Energy 4 Seasons van 2009 (gecontroleerd) afgesloten.

* Sterke vermogensstijging voor huidige bedrijfsactiviteiten

Green Energy 4 Seasons heeft in 2009 een omzet laten optekenen van ¤ 12,744 miljoen die een voortgang van 310% betekenen ten opzichte van het boekjaar 2008.

Dit hoge niveau van bedrijfsuitvoering overtreft de geraamde ontwikkelingsplannen van de groep die steunen op de aanhoudende vraag naar fotovoltaïsche systemen door particulieren en bedrijven en toont de effectiviteit van de uitgevoerde offensieve marketingstrategie door de groep.

Gesterkt door 25 jaar ervaring en kennis van Groupe Maniquet in de verkoop van veranda's was Green Energy 4 Seasons in 2009 in staat zowel zijn verspreiding te versnellen door het openen van twee showrooms in de nabijheid (Casteau en Gerpinnes), diverse educatieve campagnes te lanceren (reclame over energiebesparing) en vooral deel te nemen aan meer dan acht thematische beurzen (Lyon Salon des Energies Renouvelables, Sireme in Parijs, Energaïa in Montpellier, Batibouw in Brussel, Energy in Athene, etc).

Deze belangrijke inspanningen lieten Green Energy 4 Seasons en zijn dochteronderneming GM Energy toe om zich te laten gelden tussen de belangrijkste spelers in de distributie van fotovoltaïsche oplossingen op Europees niveau. Men dient op te merken dat de resultaten van haar dochteronderneming GM Energy niet zijn opgenomen in de hierboven gepresenteerde boekhouding.

In het midden van deze dynamische kracht, zijn de teams van Green Energy 4 Seasons uitgebreid met nieuwe deskundigen op gebied van hernieuwbare energie, waardoor het totaal aantal werknemers op meer dan vijftig komt te staan.

* Groei ondersteund door de algemene resultaten

In overeenstemming met de vooropgestelde groei heeft Green Energy 4 Seasons voor het boekjaar 2009 een versnelling van de financiële prestaties opgetekend.

De omzet bedroeg ¤ 12,744 miljoen overeenkomstig met de doelstellingen.

Analoog met de groei van het vermogen van de groep stijgen de personeelskosten tot ¤ 1,197 miljoen, dit terwijl de andere goed beheerde bedrijfskosten ¤ 3,057 miljoen bedragen.

Bijgevolg kennen de bedrijfsopbrengsten een sterke stijging die uitdrukkelijk hoger liggen dan de vooropgestelde ¤ 2,490 miljoen ten opzichte van de ¤ 0,425 miljoen in 2008, dit komt neer op een stijging van 486%.

Het nettoresultaat, in combinatie met lage financieringskosten, bedroeg ¤ 1,549 miljoen tegenover ¤ 0,265 miljoen in 2008 wat neerkomt op een stijging van 485%.

In absolute waarden wijzen alle indicatoren op een sterke groei. In 2009 bedraagt het EBITDA 24% van de omzet tegenover 16% in 2008, een verbetering met 8 basispunten. De winst voor belastingen bedraagt 19% van de omzet tegenover 13% in 2008 en de nettowinst steeg van 9% tot 12% van de omzet, een stijging van meer dan 3% van de nettorentabiliteit.

De groep heeft haar financiële structuur versterkt door een kapitaalverhoging van ¤ 1,512 miljoen door te voeren en blijft sterk en gezond.

Green Energy 4 Seasons kan vertrouwen op ¤ 3,827 miljoen eigen vermogen en heeft de netto schuld weten te beperken tot ¤ 1,187 miljoen.

Daarnaast heeft de groep een netto kaspositie aan het eind van het boekjaar van ¤ 2,980 miljoen die in dienst staat van de groeiplannen.

* Toekomstperspectieven bevestigd

In een zeer levendige markt, aangemoedigd door hoge fiscale stimulansen en dalende prijzen van zonnepanelen, behaalt Green Energy 4 Seasons uitstekende resultaten. Dit brengt bijgevolg een versnelde, maar solide groei met zich mee.

Als gevestigde waarde, voorzien van sterke middelen en het succes van het aanbod zal Green Energy 4 Seasons in 2010 doorgaan met haar toekomstperspectieven door de ondersteuning van 3 nieuwe showrooms, door de ontwikkeling van investeringen van derden (voorzien van gegarandeerde opbrengsten), maar ook door de ontwikkeling van haar handelsactiviteiten via dochteronderneming GM Energy die verantwoordelijk is voor de Europese distributie van fotovoltaïsche oplossingen.

Door deze dynamische ingesteldheid overweegt de onderneming de overstap naar de markt NYSE Alternext.

Green Energy 4 Seasons genoteerd op de Vrije Markt NYSE Euronext Paris met code ISIN : BE0948833760 - Mnémonique: MLGES - www.GE4S.be - Reuter en Blomberg: ML GESFP

Green Energy 4 Seasons is de eerste Belgische vennootschap gespecialiseerd in fotovoltaïsche installaties genoteerd op de Vrije Markt Nyse Euronext Paris. De dochteronderneming van Groupe Maniquet, sinds 25 jaar belangrijke speler in België en marktleider in Wallonië in verkoop van veranda's, Green Energy 4 Seasons realiseert fotovoltaïsche zonnepaneelinstallaties en andere dochteronderneming GM Energy importeert en distribueert fotovoltaïsche oplossingen op de Europese markt. Ondersteund door een zeer dynamische marketingaanpak van haar moederbedrijf verwacht GE4S een sterke groei van haar activiteiten.

De onderneming realiseerde voor haar bedrijfsuitoefening in 2009 een omzet van ¤ 12,7 miljoen, een bedrijfswinst van ¤ 2,491 miljoen en nettoresultaat van ¤ 1,549 miljoen. Wat resulteert in een operationele rentabiliteit van 20% en een nettoresultaat van 12%.

Contacts :

Green Energy

Contactpersoon pers & investeerders

Sophie Zachary

Tel : 0032 84 32 17 72

sz@ge4s-finance.be

ALTEDIA Finance

Jérôme Gacoin

Tel : 01 44 91 52 49

jgacoin@altedia.fr

Voor eventuele hyperlinks en bijlagen: Zie het origineel