Gemeente Leeuwarden

Wijkidee: Opknappen speelveld Camminghaburen

Bron: Gemeente Leeuwarden (08-04-2010)

Het idee om het speelpleintje op te knappen in haar wijk Camminghaburen speelde al enkele jaren bij initiatiefneemster Marjan Spindelaar. Omdat de bestaande speelvoorziening gevaarlijk was, stapte ze naar het wijkpanel en wethouder Marco Florijn. Die zorgden ervoor dat de speelvoorziening veiliger werd en dat er zand werd gestort. Toen Marjan hoorde van het project Wijkidee greep Marjan haar kans en maakte samen met de kinderen een ontwerp van de ideale speelplaats. Ze maakte zelfs samen met de kinderen filmpjes om te laten zien hoe de kinderen spelen en toonde die aan de gemeente. De kinderen willen het liefst een speelvoorziening met een schommel, wipkip en glijbaan, maar ook een plek waar ze verstoppertje kunnen spelen en koppeltje kunnen duiken. Het plan ligt inmiddels klaar, het gras is gezaaid door de bewoners en nu kunnen de volgende stappen worden gezet.

Met het project Wijkidee stimuleert de gemeente Leeuwarden de leefbaarheid in de wijken. Bewoners van de wijken kunnen ideeën indienen die het wonen en leven in de wijk prettiger maken. Belangrijke voorwaarde is dat er draagvlak is in de wijk en dat bewoners zelf betrokken zijn bij de uitvoering. Op dit moment werken bewoners van de wijken Camminghaburen, Huizum-West, Bloemenbuurt/Oldelgalileën, Aldlân-Oost, Nylân, Bilgaard en Valeriuskwartier aan de uitvoering van zo'n 70 wijkideeën.