Gemeente Wervershoof


Inspraakavond verkeersmaatregelen Onderdijk

Inspraakavond op 16 maart in Onderdijk gaf bewoners gelegenheid een reactie te geven op maatregelen in het kader van het plan voor verkeersveiligheid.
Op 16 maart vond er in Onderdijk een inspraakavond plaats over de uitvoering van verkeersmaatregelen in het kader van verkeersveiligheid. De avond is door vier belangstellenden bezocht.

Op deze avond zijn de verkeersmaatregelen gepresenteerd die worden genomen bij:


* de kruising Zeedijk / Kagerdijk / Simon Koopmanstraat
* bij de voetgangersoversteekplaatsen Pastoor van Santestraat / Sportlaan en
speeltuin Neshof;

* bij het noordeinde van de Zeedijk;

* bij de entree van de komgrens Dirk Bijvoetweg.

Bewoners kregen op deze avond gelegenheid een reactie te geven op de technische uitwerking. De gemaakte opmerkingen en suggesties zijn vervolgens door het college bestudeerd en hebben zij vervolgens gekeken of aanpassingen noodzakelijk zijn.


Adres: Raadhuisplein 1, 1693 EA en Postbus 41, 1693 ZG Wervershoof info@wervershoof.nl (0228) 587171