Provincie Noord-Brabant


|Datum     |
|09 april 2010 |
|Nummer    |
|68      |
Groei Brabantse woningvoorraad op hoogste niveau in jaren

De bouw van nieuwe woningen heeft in Brabant sinds eind jaren negentig niet meer op zo'n hoog niveau gelegen als in 2009. Het afgelopen jaar zijn bijna 13.000 woningen opgeleverd.

Bovendien zijn er vorig jaar veel minder woningen gesloopt (1.500) dan in eerdere jaren. Al met al groeide de woningvoorraad in 2009 met 12.200 woningen. Op 1 januari 2010 telde Brabant 1.026.500 woningen. De hoge score van opgeleverde woningen in 2009 hangt vooral samen met het grote aantal bouwprojecten dat in de jaren daarvoor - dus nog vóór de kredietcrisis - van start is gegaan. Ook speelt een rol dat de laatste tijd juist veel minder nieuwe woningbouwprojecten in uitvoering zijn genomen, waardoor bestaande projecten versneld konden worden afgebouwd.

Minder florissant "Een mooi resultaat, maar voor de eerstkomende jaren zijn de vooruitzichten beduidend minder florissant", tempert gedeputeerde Ruud van Heugten (ruimtelijke ontwikkeling) het enthousiasme. Hij verwacht dat dit jaar nog zo'n 10.500 woningen worden gebouwd. "Daarna, in 2011, valt het aantal opgeleverde woningen terug tot 7.500." Om de woningbouw te stimuleren en werkgelegenheid in de bouwsector te behouden, heeft de provincie Noord-Brabant ruim een jaar geleden E 250 mln uitgetrokken. Daarmee worden woningbouwprojecten die als gevolg van de kredietcrisis stilvallen vlotgetrokken en het herstel van het consumentenvertrouwen ondersteund. Tot nu toe worden zo'n 25 projecten ondersteund met in totaal 2.500 woningen. Ruim de helft daarvan wordt inmiddels daadwerkelijk gebouwd.

Woningbouwopgave Door voortgaande vergrijzing en de individualisering zal het aantal huishoudens de komende jaren in Brabant nog groeien, verwacht de provincie. "Om die groei op te vangen, ligt er nog best een behoorlijke woningbouwopgave in onze provincie", weet Van Heugten. "De nadruk zal echter meer en meer moeten liggen op de kwaliteit en diversiteit. Het gaat onder meer om de aansluiting van het aanbod op de vraag, de betaalbaarheid van wonen en wonen in combinatie met zorg". Daarnaast moet Brabant tijdig inspelen op het krimpen van de bevolking. Van Heugten: "Voor een soepele omslag van groei naar krimp is meer regionale samenhang nodig tussen de gemeentelijke ambities." Woningbouwplannen zijn er genoeg, mede dankzij de stevige provinciale inzet van de laatste jaren onder het motto 'bouwen, bouwen, bouwen'. Met het oog op de demografische veranderingen gooit Van Heugten het over een andere boeg: bouwen met verstand en gevoel. "Een realistisch woningbouwprogramma, met stevige bestuurlijke afspraken in regionaal verband en meer aandacht voor kwaliteit dan kwantiteit."

- EINDE PERSBERICHT -

Bijlagen: . De groei van de woningvoorraad in de laatste tien jaar . De groei van de woningvoorraad per provincie in 2009 . Ontwikkelingen nieuwbouw . Groei woningvoorraad 1998-2018 . Aandeel koopwoningen in de nieuwbouw 1980-2009 . Aandeel appartementen in de nieuwbouw 1980-2008Provincie Noord-Brabant