Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Inhoud pagina: Jaarverslag Algemene Bestuursdienst 2009

8 april 2010

Jaarverslag Algemene Bestuursdienst 2009

Belangrijke wensen en tendensen in de samenleving leiden tot ingrijpende veranderingen van de rijksoverheid. De politieke en ambtelijke leiding gaan hierin voorop: met hun grote invloed op cultuur en werkwijzen, met de dagelijkse aansturing, bij het investeren in talent en bij het bevorderen van grensoverschrijdende en toekomstgerichte samenwerking.

Management development-adviseurs op de departementen en bij Bureau ABD ondersteunen de politieke en ambtelijke leiding van het Rijk als strategisch partner bij de samenstelling en ontwikkeling van managementt eams en bij de werving, selectie en ontwikkeling van talent en ervaring.

Bestanden


* Jaarverslag Algemene Bestuursdienst 2009| Pdf-icoon Pdf-bestand Zie het origineel