Gemeente Best

Ministerie onderzoekt mogelijkheid tot behoud intercityvoorzieningen.

11-03-2010

Met ingang van 12 april stopt de intercity niet meer in Best. Na een pleidooi van het college van B. en W. in Den Haag heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat toegezegd de mogelijkheid te onderzoeken om de voorzieningen wel te behouden. De gemeente Best is verheugd over deze toezegging van het ministerie.
Sinds april 2008 kent treinstation Best tijdelijk extra intercitystops. Deze worden gefinancierd door Rijkswaterstaat in het kader van de ombouw Randweg A2 (Den Bosch en Eindhoven). Omdat deze werkzaamheden nu het eindpunt naderen, komt volgens afspraak ook een einde aan de extra bijdrage van RWS. NS heeft daarom besloten te stoppen met de extra stop van de intercity op station Best.

Pleidooi voor behoud
De status van intercitystation kent echter meer voordelen dan alleen maar het compenseren van de doorstromingsperikelen gedurende de ombouw van de omliggende snelwegen. Daarom heeft een vertegenwoordiging van het college van Best - zich daarbij gesteund wetend door de Brabantse gede-puteerde Van Nieuwenhuizen, burgemeester Van Gijzel van Eindhoven en portefeuillehouder verkeer en vervoer van het SRE Van Merriënboer- bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat gepleit voor (tijdelijk) behoud van het intercitystation in Best.

Voorzieningen behouden
Het ministerie zal nagaan of het mogelijk is de voorzieningen voor de intercitystatus voorlopig te behouden. Dit in ieder geval tot aan het moment dat in regionaal verband naar de mobiliteit van deze regio is gekeken en daarover in Den Haag besluitvorming heeft plaatsgevonden. Naar verwachting zal dit komende zomer aan de orde zijn.
---