Gemeente Roermond

Wijkrondgang in Hoogvonderen

Maandagavond 12 april brengen medewerkers van de gemeente Roermond en de Politie een bezoek aan Hoogvonderen. Op basis van recente signalen leggen zij van 18.30 tot 20.30 uur een wijkrondgang af in de wijk. Bewoners zijn van harte welkom hierbij aan te sluiten. De wijkrondgang start bij de ingang van wijkgebouw de Vlonder.

Een wijk waarin het goed en veilig wonen is, oftewel een leefbare woonomgeving, dat is wat iedereen wil! Maar soms gebeuren er dingen in een wijk die minder leuk of zelfs ergerlijk zijn. Dit kan gaan over losliggende tegels, gevaarlijke verkeerssituaties en onveilige plekken in uw wijk. Om deze problemen in kaart te brengen en er iets aan te doen vinden er regelmatig wijkrondgangen plaats in de verschillende wijken van Roermond. De gemeente Roermond organiseert 2 keer per jaar een wijkrondgang in een gedeelte van Hoogvonderen. Daarbij hoopt de gemeente vele burgers te ontmoeten om samen te werken aan een fijnere woonwijk voor iedereen.
Bij aanvang van de rondgang om 18.30 uur worden de meldingen van de bewoners in de wijk Hoogvonderen geïnventariseerd. U bent van harte welkom om uw meldingen bij dit team kenbaar te maken. Om 19.00 uur maakt de wijkrondgang Hoogvonderen een stop bij de Maretakhof. Enkele bewoners van de Maretakhof en omgeving hebben de gemeente benaderd met het verzoek de speelvoorzieningen in hun buurt op te waarderen. De deelnemers aan de wijkrondgang worden op de hoogte gebracht van dit initiatief.
Het verslag van het wijkoverleg van 7 december 2009 kunt u vinden op www.hoogvonderen.info.

Eerste publicatiedatum: 30-03-2010 Bijgewerkt: 30-03-2010