Siemens

Persbericht

100409

Den Haag, vrijdag 9 april 2010

Stadsgewest Haaglanden start proef samen met KPN, Siemens en Rabobank

Inzet beloningssysteem om files in Haaglanden te verminderen

DEN HAAG, 9 april 2010 Het Stadsgewest Haaglanden start samen met een consortium van KPN, Siemens en Rabobank een beloningsproject om de files in Haaglanden terug te dringen. Werkgevers binnen de zogenoemde economische kernzone van Den Haag worden benaderd om hun werknemers te bewegen op een andere manier of buiten de spits te reizen. Het doel is op die manier gemiddeld 1.200 spitsmijdingen per dag te realiseren. Het consortium van KPN, Siemens en Rabobank benaderen de werkgevers binnen de economische kernzone om deel te nemen aan het project en bieden instrumenten aan om werknemers thuis te laten werken, zoals een conference card en een dongel.

Beloningsproject
In de economische kernzone werken in totaal ruim 250.000 mensen. Een groot deel hiervan reist per auto via de A12/Utrechtsebaan, N44 en N14. Wegen waar tijdens de spits veel files staan. Via de werkgevers ontvangen werknemers een uitnodiging om mee te doen met het project. Wie deel neemt aan het project, ontvangt een bepaald bedrag per maand als de spits wordt gemeden. Door het mijden van de spits te belonen en alternatieve mogelijkheden aan te bieden, wordt gedragsverandering gestimuleerd: automobilisten kunnen op een andere manier reizen (fiets en/of openbaar vervoer), niet reizen (thuiswerken) of op een ander tijdstip (buiten de spits). De daadwerkelijke start van het belonen van het mijden van de spits begint in het najaar. De komende maanden worden de technische voorbereidingen getroffen. De beloningsperiode duurt maximaal anderhalf jaar.

Een beter bereikbare regio
Het Stadsgewest Haaglanden is continu bezig om de bereikbaarheid van de regio te verbeteren. Met name op de toegangswegen naar Den Haag ontstaan tijdens de spits veel files. Het Stadsgewest zorgt voor een goede weg-, fiets- en openbaar vervoerontsluiting van de regio, maar zet ook in op het bewust keuzegedrag van de reiziger. Uit het wetenschappelijk proefproject Spitsmijden A12 is gebleken dat positieve prijsprikkels een structurele gedragsverandering bij weggebruikers teweegbrengen. Het nu gestarte beloningsproject borduurt voort op deze uitkomsten. Het project maakt onderdeel uit van het Regionaal Convenant Bereikbaar Haaglanden en wordt gesubsidieerd door het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Voor informatie kunt u contact opnemen met Dorine Dijs, bureau Communicatie van het Stadsgewest Haaglanden, telefoon 070 7501 525