Centraal Bureau Fondsenwerving

Het CBF verstrekt vier nieuwe keurmerken en twaalf nieuwe CBF-Certificaten voor kleine goede doelen.

De Commissie Keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) heeft in de vergadering van 8 april 2010 vier nieuwe keurmerken verstrekt.
Tussen 10 december en 8 april zijn bovendien twaalf CBF-Certificaten voor kleine goede doelen verstrekt. Het CBF-Certificaat komt tegemoet aan de vraag naar een op maat gemaakte beoordelingsvorm voor kleinere instellingen.

Het CBF toetst jaarlijks alle fondsenwervende instellingen en kansspelbegunstigden die in het bezit zijn van het CBF-Keur. In het toezicht wordt een accent gelegd op de fondsenwerving en bestedingen van de goede doelen. Het CBF verlangt in de jaarverslagen van de keurmerkhouders een transparante verslaggeving. Op de website van het CBF (www.cbf.nl) worden de jaarverslagen en financiële kengetallen van de CBF-keurmerkhouders, van de houders van het CBF-Certificaat voor kleine goede doelen, de houders van de Verklaring van geen bezwaar en honderden overige instellingen gepubliceerd.

De nieuwe keurmerkhouders zijn:
(De kansspelbegunstigde organisaties zijn gemarkeerd met een *.) o Stichting Bas van de Goor Foundation
o Stichting Business in Development (BiD) Network * o Stichting HomePlan
o Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa)

Aan vijftien bestaande keurmerkhouders is na een volledige herbeoordeling opnieuw het keurmerk verstrekt. Het betreft de volgende keurmerkhouders:
(De kansspelbegunstigde organisaties zijn gemarkeerd met een *.) o Stichting De Provinciale Milieufederaties *
o Stichting Free Voice *
o Hersenstichting Nederland
o Stichting Humana
o Stichting Kindergeneeskundig Kankeronderzoek
o Stichting Landschapsbeheer Flevoland *
o Stichting Landschapsbeheer Groningen *
o Stichting Natuur en Milieufederatie Groningen * o Stichting Peace Parks Foundation Nederland *
o Stichting Vluchteling
o Stichting voor Wereldwijde Bijbelverspreiding The Bible League o Nederlandse Vereniging voor Autisme
o Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren o Vereniging Dokters van de Wereld
o Vereniging Wycliffe Bijbelvertalers Nederland

Het totale aantal keurmerkhouders is nu 277.

Sinds 10 december 2009 is twaalf maal het CBF-Certificaat voor kleine goede doelen verstrekt, nl. aan:
o Stichting Burns Turiani, gevestigd te Haren (Groningen) o Stichting Dierentehuis 's-Hertogenbosch en omstreken, gevestigd te `s-Hertogenbosch
o FSHD Stichting, gevestigd te Wassenaar
o Stichting FunCare4Kids, gevestigd te Naaldwijk o Stichting Hulp aan Langenoten in Indonesië (HALIN), gevestigd te Den Haag
o Stichting IBO-Nederland, gevestigd te Nijmegen o Stichting Kansen voor Kinderen, gevestigd te Utrecht o Peerke Donders Stichting, gevestigd te Amsterdam o Stichting Scholenproject Cambodja "Rotterdam", gevestigd te Rotterdam
o Stichting Vrienden van Hospice De Patio, gevestigd te Dordrecht o Stichting Welzijn Kinderen van Bal Anand, gevestigd te Ouddorp o Vereniging Sensoor Nederland, gevestigd te Utrecht

Het aantal houders van het CBF-Certificaat voor kleine goede doelen is hiermee op 41 gekomen.

Het CBF-Certificaat voor kleine goede doelen is bedoeld voor fondsenwervende organisaties die minder dan EUR 500.000 aan totale inkomsten per jaar hebben.
Door het nieuwe CBF-Certificaat voor kleine goede doelen weten donateurs en vrijwilligers dat de fondsenwerving en onafhankelijkheid van het bestuur van deze organisaties voldoen aan duidelijke criteria. Verder toetst het CBF de basisactiviteiten van een bestuur, zoals de verslaglegging en de jaarrekening.

(12 april 2010)