Woonbond


12-04-2010

Meer ruimte voor de schotelantenne

Het gerechtshof in Amstedam is van mening dat het plaatsen van antenneschotels niet mag worden verboden. De uitspraak heeft betrekking op woningeigenaren in het Friese Workum, maar is van landelijk belang. Een verhuurder kan schotels niet mooi vinden, of voor wildgroei vrezen, maar dat zijn geen steekhoudende argumenten. Televisie kijken op internet kan niet worden gezien als een redelijk alternatief voor de schotelantenne. Zowel vanwege het verschil in kwaliteit als het kleinere aantal zenders.

Het hof baseert zich op een uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Dat bepaalde in 2008 dat een Irakese familie uit Zweden de schotel op hun huurhuis mocht laten zitten, ondanks bezwaar van de woningcorporatie. Volgens artikel 10 van het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens kan namelijk het recht op vrije informatievoorziening belangrijker kan zijn dan nationale wetgeving en contractuele bepalingen. Dat zal niet zo zijn als de schotelantenne op een gevaarlijk plek wordt geplaatst, maar de uitspraak van het Hof in Amsterdam is voor huurders die een schotelantenne willen plaatsen, een belangrijke steun in de rug.