Gemeente Nijkerk


Speciale website over dementie in de gemeente Nijkerk

Er is een nieuwe website die meer informatie geeft over dementie en dementiezorg in de gemeente Nijkerk. Via www.dementienijkerk.nl onderdeel van de website van Netwerk Dementie Plus - kunnen mensen met dementie, hun naasten en mantelzorgers meer te weten komen over dementie, begeleiding, praktische hulp en ondersteuning.

Mede door het geven van goede informatie en verschillende handvaten kunnen mensen met dementie beter en vaak langer zelfstandig blijven wonen en leven. Door de intentieverklaring Lokale Voorzieningen Dementie te ondertekenen heeft de gemeente Nijkerk zich duidelijk uitgesproken dat thuiswonenden met dementie en hun naasten kunnen rekenen op goede dementiezorg.

Netwerk Dementie Plus
De intentieverklaring is een uitwerking van het Netwerk Dementie Plus van de regio Noordwest-Veluwe. Hierin zijn onder andere de gemeenten Ermelo, Elburg, Harderwijk, Nunspeet, Nijkerk, Oldebroek, Putten en zorgorganisaties zoals Thuiszorg Icare, Beweging 3.0, Meerkanten en Alzheimer Nederland een samenwerking aangegaan. Een van de belangrijkste doelen is om meer mensen met dementie langer en beter thuis te laten wonen. Door onder andere goede informatie en voorlichting, hulp bij signaleren en verwijzen, instructie en scholing, activiteiten voor mensen met dementie, mantelzorgondersteuning en casemanagement. Met de lancering van de website is hiervoor de aftrap gegeven.

Goede dementiezorg
In de gemeente Nijkerk wonen naar schatting meer dan 400 mensen met een vorm van dementie. De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm. De meeste mensen (70%) met dementie wonen zelfstandig. Pas als dit niet langer gaat, komt verhuizen naar een zorgcentrum of verpleeghuis in beeld. Maar verpleeghuisplaatsen zijn beperkt beschikbaar, waardoor er vaak wachtlijsten zijn. Verder is het de verwachting dat het aantal (thuiswonende) mensen met dementie de komende jaren fors toeneemt.

Ga naar de website www.dementienijkerk.nl>>