"100.000+ gemeentesecretarissen dragen bij aan bezuinigingsdiscussie"

12/04/2010 17:35

De kring van gemeentesecretarissen van 100.000+ gemeenten

Nederland staat voor een forse financiële opgave en daarom heeft het

kabinet bezuinigingsvarianten laten ontwikkelen door de twintig brede

heroverwegingswerkgroepen die op 1 april 2010 zijn gepubliceerd. Ook de kring van gemeentesecretarissen van de 100.000+ gemeenten voelt zich verantwoordelijk om een bijdrage te leveren aan de discussie om de overheidsfinanciën weer in balans te brengen. Niet door plat bezuinigen of het verschralen van de publieke dienstverlening, maar door reorganisatie van de beleidsuitvoering zodat de uitvoering goedkoper kan, soms effectiever wordt én minimaal de kwaliteit voor burgers

handhaaft.

Het rapport "Sterkere steden en evenwichtige overheidsfinanciën" is een start van een discussie en wordt tijdens het VNG-flitscongres op 12 april gepresenteerd.

Op de beleidsterreinen 'werk en inkomen', 'jeugd en onderwijs' en 'zorg

en welzijn' zien de gemeentesecretarissen mogelijkheden om grofweg 6 tot 8 mld euro te besparen op de 'grote geldstroom' en in de uitvoering, terwijl tegelijkertijd

de kwaliteit en effectiviteit van de beleidsuitvoering toeneemt.

Enkele voorbeelden van de voorstellen zijn een gecombineerde regeling voor de onderkant arbeidsmarkt (integratie WWB,WSW en Wajong) met focus op werk en loon naar vermogen, harmonisatie van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang tot één hoogwaardig kindcentrum voor kinderen van 0-4 jaar met deels gratis dagopvang en een ander stelsel van welzijn en zorg waarbij er minder schotten zijn tussen AWBZ en Wmo en de kracht van mensen centraal staat met minder professionele zorg.

Deze voorstellen vragen van de steden om hun rol als centrumgemeente op te pakken en de gemeentesecretarissen zijn daartoe bereid.