Gemeente Echt-Susteren


Wegwerkzaamheden Clarastraat / Kasteelweg te Pey (Echt)

In Pey vindt de komende tijd wegonderhoud plaats en bovendien wordt een 30 km zone gebied ingericht. Om deze reden worden de Clarastraat (gedeelte Jacobastraat - Kasteelweg) en de Kasteelweg (gedeelte Clarastraat â Hoogveldsweg) in Pey voor al het doorgaande verkeer tijdelijk afgesloten. Dit vindt plaats in de periode 12 april 2010 tot en met 29 april 2010.

Â

De genoemde weggedeeltes blijven zolang mogelijk voor aanwonende bereikbaar. De winkels zijn en blijven bereikbaar via de Houtstraat.

De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van de asfalt deklaag en het

aanbrengen van verkeersremmende maatregelen, via twee wegversmallingen. Tevens wordt een verkeersplateau aangelegd op de kruising Clarastraat-Kasteelweg.

Tijdens deze werkzaamheden kan er enige verkeershinder ontstaan. De aannemer probeert dit tot een minimum te beperken. Wij hopen dan ook op uw begrip.

Â

De contactpersoon op dit werk namens de firma Kurvers is de heer R. van Dijk (06-51881454). Voor nader algemene informatie kunt u contact opnemen met de heer A. Vilters (0475-478478) van de afdeling openbare werken van de gemeente Echt-Susteren.

Â