Gemeente Purmerend

Commissievergaderingen

09 april 2010

Op maandag 12 en donderdag 15 april vergaderen raadsleden in commissievergaderingen. In het kort een overzicht van de agendapunten.

Auditcommissie op 12 april
Waar wordt over gesproken:

* Jaarlijks stelt de gemeente een programmarekening op, dit is een belangrijk controle-instrument van de raad. Voordat de rekening naar de verschillende vakcommissies (Algemene Zaken, Samenleving, Stedelijke Ontwikkeling en Beheer) gaat, beoordeelt de auditcommissie eerst de kwaliteit, vorm en financiële hoofdlijnen.

Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer op 15 april Waar wordt over gesproken:

* Vaststelling van het bestemmingsplan 'Nieuwstraat 22-38 2010'. Het gaat om de bouw van twintig appartementen, een parkeerkelder en drie winkelruimtes aan de Nieuwstraat 22-38.
* De verdeling van subsidiegeld voor stedelijke vernieuwing voor het ontwikkelingsprogramma van 'Huis naar Thuis3'.
* In januari is in de commissie uitgebreid gesproken over de nieuwe inzamelmethode van het huishoudelijk afval. Ook besprak men het aantal huishoudens waarbij de inzameling nog niet goed loopt. Op dit moment lopen nog vier gevallen waar de gemeente met bewoners geen oplossing kon vinden zonder grootschalige ingrepen te doen in de inrichting van de openbare ruimte.

* Het college werkt aan de voorbereiding van het bestemmingsplan Wheermolen 2010. Het ontwerp van het plan gaat over de wijk Wheermolen en het groengebied Dwarsgouw. Drie ontwikkelingen zijn nieuw: herontwikkeling van Wheermolen-West en van het pand Kometenstraat 2-4 en de mogelijke komst van een woonwagenterrein aan de Vrouwenzandstraat. Voor de twee laatste ontwikkelingen worden aparte bestemmingsplannen ontwikkeld die later aan de raad worden voorgelegd.

* In het najaar van 2009 was het parkeerbeleid onderwerp van discussie in de commissie. In de parkeerbeleidsnotitie 2010 staan de uitkomsten van deze discussie verwerkt. Deze notitie gaat in op blauwe zones, vergunningparkeren en parkeren op eigen terrein.
* In oktober 2009 is het parkeren in de binnenstad en de directe omgeving onderzocht. De belangrijkste conclusies in het rapport gaan over de parkeerdruk en het gebruik van de Claxonate, de Eggertgarage en 't Lammetje. De onderzoeksresultaten worden gebruikt om te bepalen hoeveel parkeerplaatsen in gebouwde voorzieningen in en rond de binnenstad in de toekomst nodig zijn.

De volledige agenda en vergaderstukken vindt u ook op deze site, bij de verschillende raadscommissies.

Plaats en tijd: raadzaal van het stadhuis, Purmersteenweg 42, 20.00 uur.