Universiteit van Amsterdam
Gepubliceerd op 14 april 2010

De financiering van sociale zekerheid

Gepubliceerd op 14 april 2010

Op dinsdag 27 april houdt de econoom Michael Burda (Humboldt
Universität Berlijn) de tweede Willem F. Duisenberg-lezing, met als
titel Paying for Social Insurance in the Long and Short Run.

Ondanks enige tijdelijke, voornamelijk conjuncturele, terugvallen, is
het een feit dat in de afgelopen 150 jaar de productiviteit, het
inkomen en de welvaart van de grote economieën in de wereld zeer
gestaag gegroeid zijn. Samenlevingen hebben het in deze context nodig
geacht om aanzienlijke gedeelten van hun toenemende weelde te
investeren in de vorming van een sociaal zekerheidsstelsel voor haar
minst bedeelden. Deze sociale zekerheid moet echter wel betaald
worden. Beschikbare data uit het huidige onderzoek wijzen erop dat
sociale zekerheid uiteindelijk betaald wordt van de loonbelasting
geheven op arbeid.

De ingrijpendheid en omvang van de gevolgen van deze langetermijnkeuze
variëren aanzienlijk tussen landen. Het gedeelte van het loon dat
werknemers uiteindelijk vrijuit kunnen besteden, verschilt
bijvoorbeeld van meer dan 50% in de Verenigde Staten tot ongeveer 27%
in Nederland. Onafhankelijk van de gevolgen op de lange termijn, lopen
economieën ook een kortetermijnrisico wanneer zij het
socialezekerheidsstelsel enkel en alleen financieren vanuit het
arbeidsinkomen. Burda's onderzoek heeft aangetoond dat de effectieve
loonbelasting op arbeid in veel OESO-landen anticyclisch gedrag
vertoont. Daardoor heeft deze loonbelasting ter financiering van de
sociale zekerheid een destabiliserende terugslag op de conjunctuur.
Dit probleem is vooral relevant tijdens perioden van acute economische
terugval, zoals tijdens de huidige crisis.

Programma

16.00 uur - Zaal open

16.15 uur - Verwelkoming door Eric Fischer, decaan van de Faculteit
Economie en Bedrijfskunde (UvA) en introductie sprekers door Wim
Blockmans, rector NIAS

16.20 uur - Willem F. Duisenberg-lezing door Michael Burda

17.00 uur - Commentaar door Roel Beetsma, hoogleraar Macro-economie
(UvA) en Tito Boeri, hoogleraar Economie (Bocconi Universiteit,
Milaan)

17.15 uur - Discussie

17.30 uur - Afsluiting en receptie

De lezing wordt georganiseerd door de Faculteit Economie en
Bedrijfskunde van de UvA, het bestuur van de Willem F. Duisenberg
Stichting en het NIAS (Netherlands Institute for Advanced Study in the
Humanities and Social Sciences).

Tijd, locatie en deelname

De lezing vindt plaats in de Aula van de UvA (Singel 411, Amsterdam)
en begint om 16.00 uur. De voertaal is Engels. Toegang vrij. Als u de
lezing wilt bijwonen, wordt u verzocht om u vooraf aan te melden
door een e-mail te sturen naar duisenberglecture@nias.knaw.nl.
Bron: UvA Persvoorlichting