VU medisch centrum

ROTEM Workshop 2010

27 april 2010 | Bijeenkomst

In Nederland is een toegenomen belangstelling zichtbaar voor gerichte stollingstherapie tijdens chirurgie, traumaopvang en in de gynaecologische setting. Tot voor kort kon deze gerichte therapie alleen worden gebaseerd op klassieke stollingstesten die bij het klinisch chemisch laboratorium dienen te worden aangevraagd en slechts informatie geven over een deel van de hemostase. Daarnaast komen de uitslagen voor een gerichte behandeling vaak te laat beschikbaar.

Met de introductie van de Point-of-Care thromboelastometrie (ROTEM®) is het mogelijk geworden om een globale test uit te voeren die informatie geeft over de plasmatische stolling, thrombocyten, stollingsremmers en een eventueel aanwezige fibrinolyse. Het werken met de ROTEM vergt echter enige vaardigheid, en er is nog maar weinig ervaring in Nederland met de interpretatie van ROTEM uitslagen.

Om die reden nodigen wij u uit voor het bijwonen van een workshop waarin u op praktische wijze kennis kunt maken met de ROTEM. Tijdens de workshop kunt u onder begeleiding van een expert zelf bepalingen doen.

U kunt zich hier inschrijven voor de workshop!

Datum : 27 april 2010
Tijd : 16:00 tot 20:00
Locatie : Colloquiumruimte Anesthesiolgie 7D156 Contactpersoon : S. Arensma-Portente
Telefoon : 020-4441433