Universiteit van Amsterdam

Merkenrecht moet belangen van consumenten meer benadrukken
Promotie Rechtsgeleerdheid

dinsdag 27 april, 12.00 uur
In de afgelopen 25 tot 30 jaar zijn merken uitgegroeid tot essentiële dragers van commerciële waarde. Tegelijkertijd zijn merken ook een sociale, culturele en politieke rol gaan spelen. Zij representeren bijvoorbeeld lidmaatschap van sociale groepen. Sommige merken zijn tot culturele symbolen verworden en merken representeren de politieke macht van hun houders. Het merkenrecht heeft op deze ontwikkelingen eenzijdig gereageerd door de commerciële belangen van merkhouders steeds sterker te beschermen. Merkhouders kunnen hun merkrechten inzetten om concurrenten, maar ook kunstenaars en critici de mond te snoeren als deze hun merk vermeende schade toebrengen. Wolfgang Sakulin onderzocht of de bevoordeling van merkhouders in het Europese merkenrecht in strijd is met de vrije meningsuiting van concurrenten of van critici, kunstenaars of commentatoren. Hij concludeert dat dit het geval kan zijn. Vervolgens analyseerde Sakulin hoe de balans tussen merkrechten en de vrije meningsuiting kan worden hersteld. Hij doet voorstellen voor herinterpretatie en mogelijke aanpassingen van het merkenrecht. Zo concludeert Sakulin dat het merkenrecht meer nadruk zou moeten leggen op de belangen van consumenten en dat wetgevers moeten nadenken over het opnemen van aanvullende beperkingen van het merkenrecht om de vrije meningsuiting te beschermen. Dhr. W. Sakulin: Tradenark Protection and Freedom of Expression: An Inquiry into the Conflict between Trademark Rights and Freedom of Expression under European, German and Ducth Law. Promotor is dhr. prof. mr. J.J.C. Kabel.
Locatie: Agnietenkapel, Oudezijds Voorburgwal 231, Amsterdam.