Gemeente Veenendaal


Uitnodiging afscheid wethouders

Op donderdag 8 april jongstleden namen de heren Cees Sanders, Jaap Pilon, Wim van Maanen en Bert van den Bos afscheid als wethouder van de gemeente Veenendaal. In de collegeperiode 2006-2010 hebben zij zich met veel betrokkenheid en enthousiasme voor onze gemeente ingezet.

Cees Sanders, Jaap Pilon, Wim van Maanen en Bert van den Bos stellen het op prijs om persoonlijk afscheid van u te kunnen nemen.

Â
Ter gelegenheid van hun vertrek biedt het gemeentebestuur hen een afscheidsreceptie aan. Deze receptie wordt gehouden op dinsdag 27 april aanstaande van 16.00 â 18.00 uur en vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Veenendaal. Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.