Gemeente Noordwijkerhout


Vergaderingen van de commissies

De commissies Samenlevingzaken, Ruimte en Wonen en Bestuurlijke Aangelegenheden en Middelen vergaderen op respectievelijk 27, 28 en 29 april 2010.

Voor informatie over de commissies Samenlevingszaken en Ruimte en Wonen en de gemeenteraad kunt u terecht bij de griffier drs. E.A. Jellema, tel. (0252) 343831 of e-mail: ejellema@noordwijkerhout.nl.

Voor informatie over de commissie Bestuurlijke Aangelegenheden en Middelen kunt u terecht bij de commissiegriffier mevrouw mr. A.I. van Mil, tel. (0252) 343762 of e-mail: avanmil@noordwijkerhout.nl.

» Bekijk de agenda's met de bijbehorende stukken