Politie Limburg-Noord

Uitnodiging media Limburg-Noord

Datum: 22-04-2010
Tijd bericht: 16:14
Plaats: Limburg-Noord
In februari van dit jaar vond in Rotterdam de aftrap plaats van de landelijke Taskforce Overvallen. De Taskforce heeft tot doel de prioritering van een integrale aanpak van overvallen. Middels preventie, repressie en nazorg in een publiek private samenwerking wordt beoogd het aantal overvallen in Nederland substantieel naar beneden te brengen. In verband hiermee wordt in Roermond op dinsdag 27 april van 17.30 tot 21.30 uur een bijeenkomst georganiseerd voor de regio's Limburg-Noord en Limburg-Zuid. De locatie is Theaterhotel De Oranjerie aan het Kloosterwandplein te Roermond. Tijdens deze bijeenkomst zal vanuit de zijde van bestuur - bedrijfsleven - politie en Openbaar Ministerie worden toegelicht welke maatregelen - preventief en repressief - nu al genomen worden om het aantal overvallen terug te dringen en welke nieuwe maatregelen mogelijk zijn. De media zijn van harte welkom hierbij aanwezig te zijn. Ze dienen zich echter hiervoor wel aan te melden via mediavoorlichting@limburg-noord.politie.nl of de mediadesk van de politie Limburg-Noord via 077-327 1111.